Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - aktualności
Urząd Miejski w Świdnicy - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii aktualności

Czekamy na zgłoszenia do nagrody „Świdnicki Gryf”

6 dni temu

Przypominamy, że do 27 czerwca czekamy na zgłoszenia przedsiębiorców i firm do nagrody „Świdnicki Gryf”. W tym roku przyznane zostaną one w następujących kategoriach:


Ø „Sudecki produkt regionalny”

Ø „Lider przedsiębiorczości”

Ø „Lider mikroprzedsiębiorczości”

Ø „Dobre smaki”

Ø „Zdrowie i uroda”


To najważniejsza nagroda gospodarcza w naszym mieście. Jest to wyróżnienie i jednocześnie podsumowanie dotychczasowych działań, a także promowanie firm i przedsiębiorstw działających w Świdnicy, a w przypadku „Sudeckiego produktu regionalnego” - promowanie produktów wytwarzanych w naszym regionie.

W skład kapituły Nagrody Gospodarczej Świdnicki Gryf 2024 wchodzi prezydent miasta Beata Moskal - Słaniewska oraz laureaci nagrody z ubiegłego roku - Bogusław Solima - Piramida sp. z o.o., Edward Szywała – Galess sp. z o.o , Wojciech Rut – Cafe Fosa, Andrzej Kępa - Medbeauty Aesthetic Clinic Kepa, Jerzy Skonieczny, Antoni Jadach – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oraz przedstawiciele organizacji okołobiznesowych - Świdnickiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich oraz Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


Wypełnione ankiety można przesyłać do 27 czerwca br. Dostępne są one pod linkiem https://forms.gle/J61Hqbpo12aW8nSK7


Udział w konkursie jest bezpłatny. Ankietę oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony: www.swidnickigryf.pl

Więcej
Świdnicki Gryf 2023.jpg

Przyznano miejskie dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych

12 dni temu

Osiem świdnickich, rodzinnych ogrodów działkowych otrzymało dofinansowanie, które pomoże im w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej.


Dotację w wysokości 3150 zł przyznano dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Kolejarz” na modernizację sieci wodociągowej. Członkowie ROD „Irys” otrzymane 5 000 zł przeznaczą na wykonanie ogrodzonego boksu na odpady segregowane. Dotacja w wysokości 10 000 zł pozwoli ROD im. Księcia Bolko na naprawę nawierzchni drogi wewnętrznej. Na ten sam cel 10 000 zł otrzymał także ROD „ŚFUP”. ROD „Aster” - 10 000 zł, a ROD „Tulipan” - 6 000 zł rozdysponują na wykonanie utwardzenia terenu pod kontenerami na śmieci. Stowarzyszenie Ogrodowe ROD „Pod Grzybem” 5 000 zł wyda na zakup i montaż drzwi przeciwwłamaniowych do świetlicy ogrodu. Natomiast ROD „Pod Dębem” 10 000 zł przeznaczy na wymianę skrzynek energetycznych.


- Dotacje dla rodzinnych ogrodów działkowych przyznano już piąty raz w naszym mieście. Zainteresowanie tą formą wsparcia zawsze jest duże, gdyż pozwala ono na stopniową poprawę infrastruktury ogrodowej. W tym roku pozytywnie zaopiniowano wszystkie osiem wniosków, a przyznane środki stanowią w większości 50% wartości inwestycji – mówi Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych.


W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 59 150 złotych. Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych.


Więcej
Rodzinne Ogrody Działkowe.jpg

Zapoznaj się z raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok

18 dni temu

Raport o stanie miasta to podsumowanie działań, jakie świdnicki samorząd zrealizował w poprzednim roku. Zawarte w nim informacje mówią o miejskim budżecie, pozyskanych w 2023 roku środkach zewnętrznych, inwestycjach, realizowanych programach czy strategiach. Zachęcamy mieszkańców Świdnicy do zapoznania się z tym dokumentem i do udziału w dyskusji, którą zaplanowano w trakcie obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej.


Z dokumentu można się też dowiedzieć, co miasto zrobiło w zakresie polityki społecznej, oświaty, ochrony środowiska oraz kultury, sportu i rekreacji. Raport to także ogólne informacje o samym mieście.


- Raport o Stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok przygotowany został w formie łatwo przystępnej broszury. Mieszkańcy znajdą w nim opisy najważniejszych działań podjętych w 2023 roku. A nie był to łatwy czas dla samorządów w całym kraju. W ubiegłym roku wprowadzono niekorzystne zmiany w ordynacji podatkowej, które odbiły się na kondycji finansowej wielu gmin. Nie wspominając już o rekordowo wysokich cenach za zakup energii elektrycznej czy niepewność związaną z wojną w Ukrainie  – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy


Raport dostępny jest do pobrania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej Miast Świdnica, w zakładce dokumenty. Papierowe wydanie można uzyskać w kancelarii (pok. 1A) Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49.


W trakcie czerwcowej sesji Rady Miejskiej odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica w której oprócz radnych głos będą mogli zabrać także mieszkańcy gminy. Jest jednak pewien warunek do spełnienia. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy.


Więcej
Zapoznaj się z raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok.jpg

Spotkanie dotyczące programów „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”

19 dni temu11 dni temu

Prezydent Świdnicy zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców miasta dotyczące programów „Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie”. Wydarzenie odbędzie się w czwartek, 13 czerwca o godzinie 17:00 w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Armii Krajowej 49.

 

„Czyste Powietrze” i „Ciepłe Mieszkanie” to programy, których celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych/lokali mieszkalnych.

 

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami, współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł brutto.

 

Natomiast program „Ciepłe Mieszkanie” skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami lokali mieszkalnych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł brutto.

 

Spotkanie ma na celu przybliżyć zasady dofinansowania, koszty kwalifikowane, procedury składania wniosków. Spotkanie poprowadzi doradca energetyczny z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W trakcie spotkania przedstawione zostaną również wymogi wynikające z uchwały antysmogowej.

 


Więcej
Czyste powietrze. Ciepłe mieszkanie.jpg

Czerwcowa zbiórka elektrośmieci

26 dni temu23 dni temu

Jesteś w trakcie porządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobotę, 1 czerwca w godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firmą AG-EKO organizuje kolejną zbiórkę elektrośmieci.


Przypominamy także, że małogabarytowe elektrośmieci można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które są ustawione na terenie miasta, w następujących lokalizacjach:


Ø ul. Spółdzielcza - parking,

Ø ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,

Ø ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,

Ø ul. Kraszowicka - przy przystanku autobusowym, w okolicach szkoły,

Ø ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,

Ø ul. Ignacego Prądzyńskiego - przy placu zabaw,

Ø ul. Księcia Henryka Pobożnego - boks przy przystanku autobusowym.


Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.

 

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.


PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:


 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura, metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.
 •  

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 885 066 505). Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. 


Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor.

W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:


 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i remontowe,
 • przeterminowane i niepotrzebne leki.


O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl.

Więcej
zbiórka elektrośmieci czerwiec.jpg

Są chętni do remontu elewacji teatru i przyległych kamienic

miesiąc temu

Trzy oferty wpłynęły w związku z ogłoszonym przez miasto przetargiem na przebudowę teatru miejskiego w Świdnicy - etap II elewacje. Oprócz budynku teatru inwestycja obejmie także remont elewacji kamienic przy ul. Wewnętrznej 2 i Rynek 37, 43 oraz 44. Najniższa oferta opiewa na kwotę 6 838 800 złotych. Na realizację inwestycji zarezerwowano 8 000 000 zł.


Oferty zostały złożone przez: Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM Sp. z o.o., Sp. k. na kwotę 6 838 800 zł, Des Henryk Dowgier, Anna Dowgier Sp. k. – 7 963 044,86 zł oraz konsorcjum firm: ENERGO CONSTRUCTION Sp.z o.o. - lider konsorcjum i ALBA Facility Management Sp. z o.o. - członek konsorcjum - 7 304 057,18 zł.


W ramach inwestycji, w obrębie elewacji wykonane zostaną m.in. roboty murowe, prace tynkarskie, prace malarskie i konserwatorskie. Zaplanowano także renowację drzwi wejściowych, prace remontowe przy kracie wejściowej do lapidarium, wymianę stolarki okiennej, parapetów, witryn oraz renowację balustrad, krat okiennych i drzwiowych. Nastąpi częściowa wymiana pokrycia dachu. Roboty budowlane obejmą konserwację i renowację rzeźb kamiennych Św. Nepomucena, Św. Floriana oraz Książąt Świdnickich, portali kamiennych i stolarki drzwiowej do Muzeum Dawnego Kupiectwa i Piwnicy Ratuszowej. Wyremontowane zostaną witraże w Kaplicy Ratuszowej, zlokalizowanej w wykuszu budynku Muzeum Dawnego Kupiectwa. Przewidziano również remont przejścia pomiędzy budynkami od ul. Wewnętrznej 2 i 1-3.


Teraz rozpocznie się analiza złożonych dokumentów. Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić do końca czerwca. Przypomnijmy, że miasto otrzymało rządową dotację na realizację tego zadania. Jej wysokość wynosi 90 procent wartości inwestycji.

Więcej
Rynek Świdnica.jpg

Bilety na przejazdy komunikacją miejską w Świdnicy dostępne w aplikacji mPay

miesiąc temu

Od 1 czerwca mieszkańcy oraz wszyscy odwiedzający Świdnicę będą mogli przy użyciu aplikacji mPay płacić wygodnie za przejazdy komunikacją miejską, kupując bilety jednorazowe jak i miesięczne.


Wszystko za sprawą umowy podpisanej przez Gminę Miasto Świdnica z firmą mPay S.A., właścicielem wiodącej polskiej aplikacji finansowej, z której usług korzysta już ponad 1.5 mln użytkowników.

- Dotychczas w Świdnicy za pomocą aplikacji mPay można było szybko i wygodnie opłacić postój swojego auta w strefie płatnego parkowania. Od 1 czerwca oferta usług mPay zostanie powiększona także o kompleksową obsługę płatności za bilety komunikacji miejskiej – mówi Sławomir Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Jak kupić bilet przez Internet przez mPay?


Pobierz na telefon darmową aplikację mPay ze sklepu Google Play, App Store lub Huawei App Gallery. Zasil e-portmonetkę, mając kilka opcji do wyboru, m.in. tradycyjny przelew, BLIK czy Google Pay. Wejdź w zakładkę „Komunikacja miejska”, później „Świdnica” i wybierz rodzaj biletu. Następnie wejdź w ikonę biletu i zapłać, poprzez opcję „Kup i aktywuj bilet”. Istnieje możliwość wybrania liczby biletów i opłacenia przejazdu za osoby nam towarzyszące. Aplikacja umożliwia również zakup krajowych biletów kolejowych i autokarowych.


Jakie są korzyści z użytkowania aplikacji?


To oszczędność czasu i wygoda, ponieważ można kupić bilet przez aplikację mobilną, nie szukając punktu sprzedaży i nie martwiąc się, że nasz autobus odjedzie. Z mPay kupujemy bilet bez kolejek, o dowolnej porze, od poniedziałku do niedzieli, również w święta. Bilety elektroniczne to wybór ekologiczny – nie musimy ich drukować.

Więcej
mPay.png

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie „Fundusze europejskie na założenie działalności gospodarczej w ramach budżetu na lata 2021-2027”

miesiąc temu28 dni temu

W poniedziałek, 27 maja, w godzinach od 10.00 do 12.30, w pokoju 104 (I piętro) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świdnicy będzie można skorzystać z bezpłatnej informacji na temat funduszy europejskich na założenie działalności gospodarczej.


W trakcie spotkania specjalista z Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Legnicy przekaże informacje o aktualnych i przyszłych możliwościach otrzymania wsparcia (dotacje, pożyczki) na złożenie działalności gospodarczej, w ramach budżetu UE 2021-2027.


Program spotkania:


 • godz. 10.00 - 10.10 - Oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
 • godz. 10.10 - 11.00 - Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • godz. 11.00 - 12.00 - Pożyczki unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 • godz. 12.00 - 12.30 - Pytania, odpowiedzi, podsumowanie i zakończenie spotkania.


Więcej
Informacja UM.png

Rusza 20. edycja Świdnickich Gryfów

miesiąc temu

"Świdnicki Gryf" to najważniejsza nagroda gospodarcza w naszym mieście. Jest to wyróżnienie i jednocześnie podsumowanie dotychczasowych działań, a także promowanie firm i przedsiębiorstw działających w Świdnicy, a w przypadku „Sudeckiego produktu regionalnego” - promowanie produktów wytwarzanych w naszym regionie.


16 maja w Urzędzie Miejskim w Świdnicy odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły Nagrody Gospodarczej Świdnicki Gryf 2024. W skład kapituły wchodzi prezydent miasta Beata Moskal - Słaniewska oraz laureaci nagrody z ubiegłego roku - Bogusław Solima - Piramida sp. z o.o., Edward Szywała – Galess sp. z o.o , Wojciech Rut – Cafe Fosa, Andrzej Kępa - Medbeauty Aesthetic Clinic Kepa, Jerzy Skonieczny, Antoni Jadach – Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich oraz przedstawiciele organizacji okołobiznesowych - Świdnickiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych NOT, Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich i Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.


W tym roku nagrody przyznane zostaną w następujących kategoriach:

Ø „Sudecki produkt regionalny”

Ø „Lider przedsiębiorczości”

Ø „Lider mikroprzedsiębiorczości”

Ø „Dobre smaki”

Ø „Zdrowie i uroda”


Czekamy na zgłoszenia przedsiębiorców i firm. Wypełnione ankiety można przesyłać do 27 czerwca br. Dostępne są one pod linkiem https://forms.gle/J61Hqbpo12aW8nSK7


Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem mogą również składać organizacje gospodarcze, członkowie kapituły oraz osoby fizyczne, do 31 maja br. na adres mailowy: [email protected]. Po uzyskaniu zgody przedsiębiorców i firm oraz złożeniu ankiety, kandydaci będą ocenieni przez kapitułę.


Udział w konkursie jest bezpłatny. Ankietę oraz regulamin konkursu można pobrać ze strony: www.swidnickigryf.pl

Więcej
Rusza 20. edycja Świdnickich Gryfów.jpg

Zapraszamy na piknik ekologiczny

miesiąc temu30 dni temu

Dmuchane zamki, gry, zabawy, konkursy i animacje dla dzieci, warsztaty ekologiczne oraz eko przedstawienie. To wszystko czekać będzie na uczestników pierwszego w tym roku, miejskiego pikniku ekologicznego, który odbędzie się w sobotę, 25 maja, od godziny 11:00 do godziny 15:00 na Rynku. Zachęcamy do udziału wszystkich świdniczan.


Na uczestników czekać będzie moc atrakcji, dobra zabawa oraz spora dawka edukacji ekologicznej. Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dzięki czemu przekazywanie wiedzy połączone zostanie z pobudzaniem kreatywności, co skłaniać będzie do nieszablonowego myślenia i zwiększania swojej świadomości ekologicznej. Przygotowano między innymi takie atrakcje jak: tworzenie trójwymiarowych obrazów z chrobotka i ekotoreb, a także mnóstwo zabaw sportowych na świeżym powietrzu.


Dobrą zabawę zapewnią pracownicy firmy EKOpraktyczni, którzy prowadzić będą konkursy i animacje. Zachęcamy także do odwiedzenia stanowiska „Czystej Świdnicy” obsługiwanego przez pracowników Wydziału Gospodarki Odpadami.


Kolejne pikniki odbędą się 7 czerwca na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 na Osiedlu Młodych i 14 czerwca na terenie Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. Śląska przed lodowiskiem).


Więcej
Piknik Ekologiczny 25 maja.jpg

Otwieramy Ogródek Jordanowski

2 miesiące temumiesiąc temu

Wielu świdniczan od lat oczekiwało na rewitalizację Ogródka Jordanowskiego. Prace związane z realizacją tej inwestycji trwały rok, a już w najbliższy piątek, 10 maja o godz. 15.00 zapraszamy wszystkich na uroczyste otwarcie kolejnego zielonego miejsca rekreacji w mieście. Z tej okazji dla najmłodszych przygotowane zostaną gry i zabawy.

 

Nowe alejki i roślinność, fontanna, pergole, ławki i kosze, oświetlenie oraz ściana kurtynowa od strony ul. Marii Konopnickiej. Dla dzieci plac zabaw wraz z pierwszymi w mieście krzywymi lustrami, a także ogródek ziołowy. Wszystko otoczone jest stylowym ogrodzeniem. Odpowiadając na ewentualne pytania od razu informujemy, że na teren ogródka nie maja wstępu psy. W całości przeznaczony jest on przede wszystkim dla dzieci, w tym małych, stąd chcemy maksymalnie zabezpieczyć przestrzeń przed zanieczyszczeniami.

 

Wykonawcą inwestycji był Zakład Ogólnobudowlany REMECO. Środki zewnętrzne na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Koszt prac to ponad 2 mln 900 tys. zł.

 

Jednocześnie informujemy, że od poniedziałku, 13 maja rozpocznie się kolejna inwestycja, czyli „ Przebudowa chodnika przy ul. Marii Konopnickiej w Świdnicy” na odcinku pomiędzy ul. Bohaterów Getta a ul. 1 Maja - wokół Ogródka Jordanowskiego. Może to powodować czasowe trudności w dostępie do odnowionego skweru. Na pewno jednak przez ten czas przynajmniej jedno z wejść będzie otwarte. Zależy nam na docelowej poprawie komfortu pieszych. Za utrudnienia przepraszamy i liczymy na wyrozumiałość mieszkańców.


Więcej
otwarcie_ogr_jordanowskiego.jpg

Opaski bezpieczeństwa dla seniorów

2 miesiące temu

Od 2022 roku na terenie Świdnicy realizowany jest program „Korpus Wsparcia Seniorów”. Służy on poprawie bezpieczeństwa oraz zwiększeniu możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania przez osoby starsze. Jest to możliwe dzięki zapewnieniu dostępu do tzw. „opieki na odległość”.

To nowoczesna forma sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które czasowo lub na stałe wymagają pomocy  w codziennym funkcjonowaniu.


Świdniczanie zainteresowani i wymagający tej formy wsparcia otrzymują opaskę bezpieczeństwa, która jest połączona z usługą operatora pomocy. Opaska pod względem funkcjonalności oraz dopasowania dla osób w wieku 60 lat i więcej jest bardzo prosta w obsłudze – posiada tylko jeden przycisk tj. guzik alarmowy.

W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika zapewnia połączenie się ze stale gotowym do interwencji ratownikiem medycznym, opiekunem medycznym lub pielęgniarką. W zależności od sytuacji zapewniają oni wsparcie emocjonalne przez telefon lub poproszą o interwencję kogoś z najbliższego otoczenia seniora (rodzinę, sąsiadów, opiekunów) lub wezwą służby ratunkowe.


- Około 60 mieszkańców Świdnicy korzysta już z „opieki na odległość”, a programem możemy objąć do 100 osób. Zapraszamy więc seniorów w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia do wzięcia udziału w programie – mówi Violetta Kalin, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy.


Opaska bezpieczeństwa jest udostępniana nieodpłatnie i wyposażona w następujące funkcje:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).


Program „Korpus Wsparcia Seniorów 2024” będzie realizowany do 31 grudnia br.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy (ul. Franciszkańska 7, pokój nr 11, nr tel. 74/852 13 27, wew. 75).


Więcej
Opaski bezpieczeństwa dla seniorów.png

30 milionów na elektromobilność

2 miesiące temu

Już wiosną 2025 roku, czyli za rok, na świdnickie ulice wyjedzie kolejnych 10 autobusów elektrycznych. To efekt przetargu rozstrzygniętego w marcu tego roku. 30 kwietnia Prezydent Miasta Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska oraz dyrektor sprzedaży regionu południowo – zachodniego Solaris Bus&Coach Sp. z o. o., Waldemar Wlazło podpisali umowę na zakup 10 pojazdów.

 

Wszystkie autobusy będą w pełni niskopodłogowe. Mają zabierać na swój pokład co najmniej 75 pasażerów, z czego minimum 27 na miejscach siedzących. Nowe pojazdy, zgodnie z obowiązującymi standardami, będą klimatyzowane, monitorowane, a także wyposażone w system informacji pasażerskiej, kasowniki z funkcją biletomatu, a także porty ładowania USB oraz Wi-Fi. Posiadać będą (podobnie, jak poprzednie elektryki) automatyczne systemy zliczania pasażerów, co może być wykorzystywane przy optymalizacji kursów.

 

Będą pokonywać na jednym ładowaniu do 200 kilometrów, co jak na świdnicką sieć komunikacyjną jest optymalne.

 

Autobusy Solaris Urbino 12 electric zasilą tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Walory ekologiczne takiego rozwiązania są ogromne, bo to eliminacja z naszych ulic trujących związków. To także obniżenie poziomu hałasu i zapewnienie komfortu jazdy -  mówi Beata Moskal–Słaniewska, prezydent Świdnicy.

 

Miejski przewoźnik dzięki „elektrykom”, a jeździ ich już po ulicach Świdnicy 8, zapewni miastu ekologiczny, zeroemisyjny i komfortowy transport. Nowych 10 autobusów sprawi, że rocznie  zmniejszy się emisja CO2 o 372,70299 MG, do atmosfery trafi mniej tlenków azotu o 1,626897 Mg, a ograniczenie emisji pyłów o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10) szacowane jest na 0,02386 Mg.

 

Koszt zakupu autobusów to 30 012 000 zł. Miasto otrzymało na ten cel dofinansowanie z programu Zielony Transport Publiczny w ramach środków przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 80 %, pozostałe 20% to wkład miasta.  

 

Autobusy marki Solaris są już dobrze znane świdniczanom. Współpraca producenta z miastem trwa od 1999 roku. Tym razem jednak Solaris po raz pierwszy dostarczy do Świdnicy pojazdy elektryczne.


Więcej
Autobus Solaris.jpg

Questowe wyprawy po Parku Młodzieżowym w Świdnicy

2 miesiące temu

Poznaj faunę i florę Parku Młodzieżowego oraz historię Twierdzy Świdnickiej, Fleszy Ceglanej i Fortu Ogrodowego. To wszystko jest możliwe dzięki dwóm nowym questom – edukacyjnym grom terenowym, przygotowanym przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 4 we współpracy z Urzędem Miejskim.


„Spotkanie z przyrodą w centrum Świdnicy” to pierwsza trasa pozwalająca odkryć ciekawostki przyrodnicze, które w Parku Młodzieżowym nabierają wyjątkowego znaczenia, szczególnie teraz, gdy tonie on w zieleni.

Dla miłośników historii przygotowano „Spacer w cieniu Fleszy Ceglanej w Świdnicy”. Przybliży on dzieje Twierdzy Świdnickiej oraz obiektów znajdujących się na jej terenie, czyli Fleszy Ceglanej, Fortu Ogrodowego i Reduty Jawornickiej.


Questy można przemierzać na dwa sposoby:

· z ulotką papierową wydrukuj ulotkę z portalu www.questy.org.pl (wpisz nazwę interesującej Cię wyprawy) lub odbierz ulotkę w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Świdnicy (Rynek 39-40)

· z bezpłatną aplikacją mobilną „Questy – Wyprawy Odkrywców”, dostępną dla systemu Android i iOS (zainstaluj aplikację, załóż konto użytkownika i wyszukaj interesujący Cię quest).


Aby przejść quest, należy uważnie czytać zawarte w nim wskazówki i rozwiązywać zagadki. Zebrane na trasie wyprawy litery lub cyfry będą niezbędne do uzyskania hasła końcowego i otrzymania questowego skarbu.


W mieście działa już 8 questowych tras, z którymi zwiedzić można zakamarki Świdnicy i poznawać jej wyjątkowość.


Więcej
park młodzieżowy.jpg

Święta majowe w Świdnicy

2 miesiące temu

Zapraszamy świdniczan do uczestnictwa w uroczystościach z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święta Narodowego Trzeciego Maja oraz Narodowego Dnia Zwycięstwa.


2 maja

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

godz. 11.30 Przywitanie uczestników, przekazanie Flagi Narodowej Harcerzom przez Prezydenta Miasta, odśpiewanie hymnu, przemówienie Prezydenta Miasta

godz. 12.00 Gala flagowa oraz polonez mieszkańców Świdnicy

Zaprasza zespół „Krąg”

Miejsce: Rynek

3 maja

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE NA OSIEDLU MŁODYCH

godz. 11.50 Zbiórka pocztów sztandarowych na placu przed kościołem pw. NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych

godz. 12.00 Wystąpienie okolicznościowe Prezydenta Miasta

Program artystyczny w wykonaniu Zespołu Ludowo-Estradowego „Mokrzeszów” z Gminy Świdnica

godz. 12.30 Msza Święta w kościele pw. NMP Królowej Polski

Miejsce: ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego

8 maja

NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA

UROCZYSTOŚCI ROCZNICOWE

godz. 10.30 Zapalenie znicza w Miejscu Pamięci na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej

godz. 11.00 Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim

---

22.04-11.05.2024 Polska - lubię to- interaktywna wystawa

Miejsce: Filia nr 2, ul. Mieczysława Kozara-Słobódzkiego 19/01

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

kwiecień-maj 2024 Podróże po polskiej literaturze - warsztaty

Obowiązują zapisy: tel. 74 640 09 51

Miejsce: Filia nr 1, ul. Wrocławska 44

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

23-26.04.2024 Moja Ojczyzna

- cykl warsztatów w Kindlotece dla najmłodszych

Obowiązują zapisy: 74/640-09-37

Miejsce: Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

28.04.2024r., godz. 18.00 Koncert Muzyczne Opowieści Europy w Świdnicy, z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej

Miejsce: Kościół Pokoju w Świdnicy

Organizator: Stowarzyszenie Operetka Wrocławska

Wstęp wolny

29.04-08.05.2024 Wystawa plenerowa „Vivat Konstytucja”

Miejsce: przed Galerią Fotografii

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

29-30.04.2024 Zielony Kącik: Kolorowa Wizja Historii - plantcrossing

Miejsce: Filia nr 5, ul. Morelowa 2A

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

2 maja 2024, godz. 10.00 Halka - historia narodowej opery

prelekcja: Krzysztof Dix

Galeria Fotografii, Rynek 44, wstęp wolny

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

29-30.04.2024 Pokaż swój patriotyzm - przyjdź do biblioteki, zaprojektuj i własnoręcznie wykonaj button

Miejsce: hol, II piętro, ul. Franciszkańska 18

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

8.05.2024 ,,Witaj majowa Jutrzenko....” wernisaż prac plastycznych

Miejsce: Klub Bolko

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

8.05.2024 Wiersz do szuflady - konkurs - ogłoszenie wyników

Miejsce: hol na parterze biblioteki, ul. Franciszkańska 18

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

12.05.2024, godz. 9.00 XXII Konkurs Trębaczy Myśliwskich Sudeckiej Krainy Łowieckiej „O Kryształowy Róg” – Świdnica 2024

Miejsce: Świdnicki Ośrodek Kultury

Organizator: Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu

12.05.2024, godz. 9.00 VI Memoriał Szachowy Salo Landaua

Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa im. Haliny Aszkiełowicz-Wojno, ul. Galla Anonima 1

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

17.05.2024, godz. 19.00-00.00 Noc Muzealna 2024

Miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37

Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

Wstęp wolny


Więcej
3-MAJA-2024-plakat.jpg

Darmowa komunikacja miejska w dniu wyborów samorządowych

2 miesiące temu

21 kwietnia, w dniu wyborów samorządowych w autobusach świdnickiej komunikacji miejskiej nie trzeba będzie kasować biletów.

Przejazdy będą za darmo dla wszystkich pasażerów.


Jednocześnie przypominamy, że w dniu wyborów lokale wyborcze otwarte będą od godz. 7:00 do 21:00.

Więcej
Autobus MPK Świdnica.jpg

Dotacje na podłączenie nieruchomości do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej

2 miesiące temu

Od 15 kwietnia br. rusza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na podłączenie budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wysokość możliwej do uzyskania dotacji to 80% wartości netto inwestycji, jednak nie więcej niż 7 500 zł.Alokacja środków przeznaczonych na dotacje w roku 2024 wynosi 78 000 zł.


O udzielenie dotacji celowej mogą ubiegać się:


 • osoby fizyczne posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności/współwłasności lub ograniczonego prawa rzeczowego do budynku mieszkalnego;
 • wspólnoty mieszkaniowe, w przypadku budynków wielorodzinnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

będące właścicielami budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasto Świdnica, które nie są przyłączone do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej ale istnieje taka techniczna oraz ekonomiczna możliwość.


Warunki udzielenia dotacji celowej, wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o udzielenie dotacji oraz katalog kosztów kwalifikowanych znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze wniosków oraz regulaminie udzielania dotacji celowej.


Nabór potrwa do 30 września 2024 r.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność złożenia kompletnych wniosków.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pokój 317 i 318 oraz pod numerami telefonów: 74 856 28 80, 74 856 29 91, 74 856 29 92.


Regulamin i wzory wniosków:

http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,128077,dotacje-na-podlaczenie-nieruchomosci-do-zbiorczej-sieci-kanalizacji-sanitarnej.html

Więcej
Informacja UM.png

Spotkanie Klubu Gier Planszowych KOSTKA

2 miesiące temu2 miesiące temu

Klub Gier Planszowych KOSTKA zaprasza wszystkich na spotkanie, które odbędzie się w sobotę 13 kwietnia, w godzinach 10.00-14.00.

Więcej
kostka (1).jpg

Ponad 2,5 miliona złotych na opiekę dla niepełnosprawnych

3 miesiące temu

Świdnica otrzymała 2 547 909 zł na usługi w ramach programów: „Opieka wytchnieniowa” (792 285 zł) i „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” (1 755 624 zł) – edycja 2024. Ich realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.


Program „Opieka wytchnieniowa” skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Programem wsparcia objętych zostanie 65 rodzin, w tym 11 dzieci i 54 osoby dorosłe.


- Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw – mówi Violetta Kalin, dyrektor MOPS w Świdnicy.


Usługi asystenta osobistego zostały przyznane 47 osobom z niepełnosprawnościami.  


- Dzięki wsparciu asystenta niepełnosprawni będą mieli zapewnioną indywidualną pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz możliwość uczestniczenia w życiu społecznym – dodaje dyrektor, Violetta Kalin.


Programy realizowane będą do 31 grudnia 2024 roku. Udział w nich jest nieodpłatny.  Osobom niepełnosprawnym przysługuje do 239 godzin opieki wytchnieniowej i od 360 do 840 godzin usług asystenta rocznie.


Więcej
Świdnica.jpg

Można składać wnioski o przyznanie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych

3 miesiące temu

Ogłoszono nabór wniosków o przyznanie dotacji dla rodzinnych ogrodów działkowych. Do 10 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać stowarzyszenia prowadzące w Świdnicy ROD. Do 6 maja można składać wnioski o przyznanie dotacji celowych, które pomogą w modernizacji i budowie infrastruktury ogrodowej. W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono na ten cel 65 tysięcy złotych.


- Zachęcam zarządy ROD do aktywnego włączenia się w pozyskanie dodatkowych funduszy, które mam nadzieję mogą znacząco poprawić estetykę i komfort korzystania z ogrodów – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.


Udzielona dotacja nie może przekraczać 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie. Środki te mogą wspomóc m.in.: remont czy też budowę ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych. Dofinansowanie może być przyznane dla każdego wnioskodawcy nie częściej niż raz na rok. Po rozpatrzeniu i ocenie wniosków, prezydent miasta przekaże przyznane dotacje na podstawie umowy. Rozliczenie środków powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia inwestycji, nie później jednak niż do 30 listopada danego roku budżetowego. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego będą mogli dokonywać kontroli realizacji dofinansowanych zadań.


Szczegółowych informacji dotyczących zasad przyznawania dotacji udziela Monika Jamro pod nr tel. 74/856 29 93 lub mailowo [email protected].


Wzory wniosku oraz sprawozdania z wykorzystania dotacji dostępne są na stronie BiP Urzędu Miejskiego w zakładce – dotacje dla ogrodów działkowych. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi do 31 maja.


Więcej
Rodzinne Ogrody Działkowe.jpg

Marcowa zbiórka elektrośmieci

3 miesiące temu

Jesteś w trakcie przedświątecznych, wiosennych porządków? Nie wiesz co zrobić z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi? Przyjedź w sobotę, 23 marca w godzinach od 09:00 do 12:00 na parking Urzędu Miejskiego w Świdnicy i pozbądź się odpadów nieodpłatnie. Miasto wspólnie z firmą AG-EKO organizuje kolejną zbiórkę elektrośmieci.


Przypominamy także, że małogabarytowe elektrośmieci można również umieścić w specjalistycznych pojemnikach, które są ustawione na terenie miasta, w następujących lokalizacjach:

Ø ul. Spółdzielcza - parking,

Ø ul. Dworcowa - przy siedzibie Straży Miejskiej,

Ø ul. Mikołaja Kopernika/ Piotra Skargi - parking,

Ø ul. Kraszowicka - przy przystanku autobusowym, w okolicach szkoły,

Ø ul. Ofiar Oświęcimskich, przy boksie śmietnikowym obok sklepu Delikatesy Centrum,

Ø ul. Ignacego Prądzyńskiego - przy placu zabaw,

Ø ul. Księcia Henryka Pobożnego - boks przy przystanku autobusowym.


Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, to wszystkie popsute lub po prostu niepotrzebne urządzenia, które działają lub działały kiedyś na prąd lub baterie, czyli np. pralki, lodówki, żelazka, radia, lokówki, telewizory, komputery, a nawet zabawki. Tego typu odpady zawierają w sobie substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, dlatego muszą być zbierane selektywnie i oddawana do recyklingu, odzysku lub unieszkodliwienia specjalistycznym firmom.

Ze względu na bezpieczeństwo osób pracujących przy zbiórce odpadów nie powinniśmy przynosić kineskopów bez obudowy, rozbitych telewizorów i sprzętu niekompletnego.

 

Jeżeli ktoś nie zdąży oddać elektrośmieci w terminie zbiórki, może na co dzień, bezpłatnie przekazać je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Odpady w PSZOK przyjmowane są od razu, wystarczy tylko wylegitymowanie się. Jest to konieczne, ponieważ punkt ten adresowany jest do mieszkańców Świdnicy, którzy wnosząc odpady za śmieci mogą korzystać z usług bezpłatnie.

PSZOK to miejsce, do którego mieszkańcy Świdnicy, bez ponoszenia dodatkowych opłat, mogą przekazywać:


 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • chemikalia, w tym opakowania po chemikaliach,
 • odpady zielone,
 • odpady ulegające biodegradacji inne niż zielone,
 • inne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych,
 • papier i tektura, metal,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło i opakowania ze szkła,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • opakowania ulegające biodegradacji.
 •  

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Metalowców 4. Aby oddać odpady należy wcześniej umówić się telefonicznie na dany dzień i godzinę (tel. 885 066 505). Odpady są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 oraz w sobotę od 10:00 do 14:00. 


Elektrośmieci możemy także przekazać sprzedawcom detalicznym i hurtowym. Podczas zakupu nowego sprzętu, zobowiązani są oni nieodpłatnie przyjąć od nas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Obowiązek ten dotyczy wymiany na zasadach 1 : 1, czyli np. przy zakupie nowego telewizora możemy nieodpłatnie pozostawić w punkcie handlowym stary telewizor.


W każdym gospodarstwie domowym powstają tzw. odpady problemowe, które ze względu na swoje rozmiary lub właściwości nie mogą być umieszczone w pojemnikach i kontenerach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne.

Do odpadów takich należą m.in.:


 • odpady wielkogabarytowe,
 • odpady ulegające biodegradacji,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady budowlane i remontowe,
 • przeterminowane i niepotrzebne leki.


O tym, gdzie są one przyjmowane można dowiedzieć się na stronie www.czystaswidnica.pl.

Więcej
Zbiórka elektrośmieci marzec 2024.jpg

„Świdnickie dzieci przeganiają próchnicę”

3 miesiące temu

20 marca przypada Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. W tym roku Światowy Parlament Stomatologiczny FDI ogłosił, że ten rok będzie przebiegał pn. „Szczęśliwe usta to … szczęśliwe ciało”, aby zwrócić uwagę na rzeczywisty związek pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym.


Z tej okazji, Wydział Polityki Społecznej i Spraw Socjalnych Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III szkół podstawowych z zakresu profilaktyki próchnicy pn. „Świdnickie dzieci przeganiają próchnicę”. Zgłoszonych zostało ponad 120 prac. Komisja konkursowa postanowiła wyróżnić 24 z nich.


W środę, 20 marca w Galerii Fotografii w Rynku zastępca prezydenta, Szymon Chojnowski wręczył nagrody wyróżnionym uczniom.

 

- Prowadzimy wśród dzieci szkolnych profilaktykę próchnicy. Poprzez nasze różne programy, konkursy i wizyty dentobusa od lat pomagamy budować zdrowe nawyki w codziennej higienie jamy ustnej wśród dzieci. Dziękujemy naszym szkołom za aktywny udział w konkursie plastycznym – mówił Szymon Chojnowski, zastępca prezydenta Świdnicy.

 

Przez najbliższy tydzień prace dzieci będzie można obejrzeć na wystawie zewnętrznej, na świdnickim Rynku.


Więcej
Świdnickie dzieci przeganiają próchnicę.jpg

Uporządkujemy brzegi Bystrzycy

3 miesiące temu

Świdnica weźmie na siebie obowiązek utrzymania i konserwacji brzegów rzeki Bystrzycy, potoku Witoszówka i zbiornika wodnego „Witoszówka I” w Parku Centralnym. Radni miejscy podjęli uchwałę w sprawie podpisania porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zarządcą tych terenów. To kolejna taka umowa, a podpisanie jej w tej chwili da gwarancję utrzymania okolic rzeki w należytym stanie od wiosny do jesieni.  


Od 2016 roku miasto realizuje zadania związane z bieżącym utrzymaniem i konserwacją brzegów rzeki Bystrzycy. W ramach odrębnego porozumienia w latach 2017 – 2018 został również odmulony i wyremontowany zbiornik „Witoszówka I” w Parku Centralnym. W celu ograniczenia zagrożenia powodziowego oraz zapewnienia właściwego stanu technicznego umocnień brzegowych, jak również utrzymania należytej estetyki skarp rzeki Bystrzycy oraz potoku i zbiornika Witoszówka konieczna jest kontynuacja tych prac. 


- Obowiązek utrzymania wód płynących spoczywa na Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, jednakże w ubiegłym roku, pomimo naszych próśb i monitów, zadanie nie było realizowane. Porozumienie nie zostało zawarte, ponieważ Wody Polskie nie wyasygnowały odpowiednich środków na ten cel. Skutkowało to zarośnięciem brzegów i skarp rzeki roślinnością, głównie krzewami rdestowca, który jest rośliną bardzo inwazyjną, mającą duże przyrosty roczne i trudną do usunięcia. Zarośnięcie brzegów i skarp zwiększało wystąpienie zagrożenia powodziowego oraz źle wpływało na wygląd estetyczny terenów położonych wzdłuż brzegów rzeki Bystrzycy przepływającej w obrębie miasta Świdnicy – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.


Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy na 2024 rok przeznaczyło 150 tys. zł jako swój udział w porozumieniu, miasto Świdnica również wyda kwotę 150 tys. zł.


Więcej
Uporządkujemy brzegi Bystrzycy.jpg

Spotkanie z zarządami Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Świdnicy

3 miesiące temu

Podczas kolejnego spotkania miejskich urzędników z przedstawicielami zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze Świdnicy poruszono temat gospodarowania odpadami, utrzymania porządków w okolicach ogrodów oraz spraw związanych z infrastrukturą miejską. Zdementowano też pogłoski o rzekomych planach likwidacji ogrodów działkowych w Świdnicy.


Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele zarządów większości Rodzinnych Ogrodów Działkowych ze Świdnicy. Ze strony miasta była prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska, jej zastępca Krystian Werecki, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej Maciej Gleba, jego zastępca Jarosław Markowski, a także Małgorzata Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury, a także przedstawiciele Wydziału Gospodarki Odpadami.


Niepokój u części działkowców mogła wzbudzić nowelizacja ustawy o planowaniu przestrzennym. Wprowadza ona szereg zmian w przepisach, z których najważniejszym jest plan ogólny, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przeciwieństwie do studium będzie on aktem prawa miejscowego. To znaczy, że będzie miał moc prawną. Jego ustalenia dadzą podstawę do uchwalania planów miejscowych oraz wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Trzeba będzie w nim określić strefy planistyczne oraz gminne standardy urbanistyczne. Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska odniosła się do krążących w przestrzeni publicznej pogłosek o planach likwidacji części ogrodów działkowych w mieście.


- Nie mamy planów zamykania czy likwidacji jakichkolwiek ogrodów działkowych w Świdnicy. To jawna nieprawda i każdy kto rozpowszechnia te informacje działa na szkodę miasta, mieszkańców i działkowiczów. Dbamy o te tereny i ich użytkowników. Nie ma więc mowy o żadnej likwidacji ogrodów działkowych w mieście – podkreślała w trakcie spotkania Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.


Sporo uwagi podczas spotkania poświęcono tematowi odpowiedniej gospodarki odpadami na terenach ogrodów działkowych. Urzędnicy przypomnieli o konieczności segregacji odpadów przez użytkowników ROD oraz o pilnowaniu terminów składania tzw. deklaracji śmieciowych.


- Zarządy ogrodów działkowych muszą pamiętać, że w okresie jesiennym i zimowym kiedy mieszkańcy nie korzystają z ogrodów działkowych, muszą składać korekty do deklaracji za odbiór odpadów, aby uniknąć opłat w tym okresie. Te tzw. „zerowe deklaracje” muszą być składane odpowiednio wcześniej. Wydział Gospodarki Odpadami jest zawsze otwarty na sugestie od działkowców – mówił Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy.


W trakcie spotkania urzędnicy poinformowali także o planach zwiększenia tegorocznych funduszy na inwestycje w infrastrukturę na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. W tym roku pula dotacji ma wzrosnąć do 65 tysięcy złotych. Granty udzielane są przez miasto od 2019 roku. Środki te mają wspomagać realizację prac związanych m.in. z remontem lub budową ogrodzeń, alejek, dróg dojazdowych, sieci energetycznych lub wodociągowych, przy czym dotacja nie może przekraczać 50% kosztów realizacji przedsięwzięcia i nie może być większa niż 10 tys. zł nakładu na zadanie.


Więcej
Spotkanie ROD.jpg

Wymień foliówkę na eko-reklamówkę

3 miesiące temu

Kolejna edycja akcji „wymień foliówkę na „eko-reklamówkę” przed nami. Już 21 i 22 marca świdniczanie będą mogli wymienić reklamówki wykonane z plastiku na bardziej przyjazne środowisku, materiałowe torby z logiem „Czysta Świdnica”. Jedna osoba będzie mogła otrzymać jedną „eko-reklamówkę”. Do mieszkańców trafiło ich już ponad 6000 sztuk.


Bądź Eko, nie wybieraj plastiku


Celem akcji jest eliminacja wszechobecnych tzw. „foliówek” z naszego otoczenia. Każda nasza decyzja w trakcie robienia zakupów może mieć zbawienny wpływ na środowisko. Wybierając konkretne artykuły, zwracajmy chociażby uwagę na to, w jaki sposób są zapakowane. Im mniej opakowany jest dany produkt, tym lepiej. Oczywistą podstawą jest zmiana własnych nawyków zakupowych, szczególnie przy kasie, gdzie na klientów czekają płatne, plastikowe reklamówki, w które najczęściej pakujemy zakupy. Wyprodukowanie jednej torebki foliowej zajmuje sekundę. Używamy jej pokonując drogę ze sklepu do domu, czyli średnio 20 – 30 minut.

Alternatywą dla tzw. „foliówek” są torby wykonane z materiału takiego jak bawełna albo juta. Są zdecydowanie bardziej wytrzymałe od swoich „sztucznych” odpowiedników, ale przede wszystkim nie są obciążeniem dla środowiska.  


- Od samego początku akcje ekologiczne organizowane przez Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Istotną kwestią w zakresie prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów jest edukacja, która traktowana jest przez nas priorytetowo – mówi Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy. 


Zmiana jest w nas


Każdy mieszkaniec Świdnicy może taką torbę dostać praktycznie za darmo. Wystarczy, że w okresie od 21 do 22 marca zgłosi się do Urzędu Miejskiego w Świdnicy do Wydziału Gospodarki Odpadami, do pokoju nr 2 i zostawi jedną plastikową reklamówkę, a w zamian otrzyma ekologiczną torbę wykonaną z materiału.


Więcej
plakatA3_foliówka2024.jpg

Zapraszamy na Jarmark Wielkanocny

4 miesiące temu

W czwartek, 21 marca po raz trzeci na świdnickim Rynku rozpocznie się tygodniowy Jarmark Wielkanocny. Będzie świątecznie i kolorowo.


Wzorem lat ubiegłych przed świętami będzie można zaopatrzyć się w pachnące wędliny z Podlasia, przepyszne sery korycińskie i kulebiaki tatarskie. Zapachnie świeżym chlebem, ćwikłą, chrzanem i świątecznym żurkiem. Będą specjały tureckie, portugalskie i ukraińskie, wina świdnickie, mołdawskie i bułgarskie, a dla miłośników złotego trunku - kraftowe piwo. Do tego smaczne zapiekanki z pieca, burgery i frytki z food trucków.


Dla najmłodszych znajdziemy zabawki, balony oraz mnóstwo słodkości – kołacze, chałwy, baklawy, ciasta, gofry i watę cukrową. Przygotowane zostaną  także małe dmuchańce, kolejka Cartoon Network oraz kino 9D.


Świąteczna aura udzieli się każdemu, kto od czwartku, 21 marca do piątku, 29 marca, w godzinach od 10.00 do 19.00 zajrzy na Jarmark.


Serdecznie zapraszamy!


Więcej
Jarmark Wielkanocny 2024.jpg

Bezrobotni posprzątają miasto

4 miesiące temu

Kolejne tony śmieci znikną z miasta. Osiemnaście osób zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych będzie porządkować tereny zielone. Prace rozpoczną się 6 marca i potrwają do końca listopada. To cykliczny program realizowany od lat przez miasto.


Morwy na Osiedlu Młodych, czyli teren w okolicach ul. Sowińskiego; ul. Komunalna, boisko przy Zaułku Garncarzy; ul. Pileckiego; Park Harcerski, ul. Kosynierów; ul. Nadbrzeżna; ścieżka rowerowa przy ul. Westerplatte w stronę ul. Kraszowickiej; ul. Słowiańska; ul. Komunardów; Park Strzelnica, ul. Jagiellońska; tereny zielone przy parkingu przy ul. Spółdzielczej; tereny przy Fleszy Nowomłyńskiej; „Hycel”; łącznik ul. Saperów z ul. Sienną; ul. Stęczyńskiego i ul. Zmorskiego; ul. Kliczkowska; ul. Karola Miarki przejście z ul. Łukasińskiego – to miejsca, które uprzątnięte zostaną w pierwszej kolejności.


- Śmieci w parkach, na chodnikach czy też skwerach to problem nie tylko Świdnicy. Bulwersuje to wielu mieszkańców i negatywnie wpływa na wizerunek miasta. Dostajemy od świdniczan informacje o dzikich wysypiskach i porzuconych śmieciach w miejscach publicznych. Dziękujemy za czujność i apelujemy, aby nadal przekazywać nam takie informacje, np. poprzez aplikację mMieszkaniec albo za pośrednictwem maila [email protected]. Po otrzymaniu zgłoszeń, skierujemy tam pracowników, aby uporządkować zaśmiecone tereny. Miasto prowadzi także edukację ekologiczną już wśród najmłodszych mieszkańców – warsztaty w formie zabaw prowadzone są w przedszkolach i najmłodszych klasach szkół podstawowych. To od nas zależy w jakim otoczeniu będziemy mieszkać – mówi Krystian Werecki, zastępca prezydent Świdnicy.


Przypomnijmy, że w 2023 roku miasto odebrało 31 ton odpadów powstałych z dzikich wysypisk śmieci.

Więcej
Bezrobotni posprzątają miasto.png

Miasto wsparło świdnickie kluby sportowe

4 miesiące temu

18 klubów sportowych prowadzących działalność na terenie Świdnicy otrzymało wsparcie finansowe z budżetu miasta na rok 2024. Umowy na łączną kwotę 600 tysięcy złotych podpisała Prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska z przedstawicielami poszczególnych klubów. Przyznane pieniądze pomogą w treningach i szkoleniu blisko 2000 osób, w tym dzieci i młodzieży.


W styczniu rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą „Szkolenie zawodników w różnych dyscyplinach sportu” na 2024 rok. Zgłoszenia w konkursie mogły składać stowarzyszenia, organizacje oraz kluby, które na co dzień zajmują się trenowaniem dzieci, młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, a także upowszechnianiem oraz promocją aktywnego spędzania wolnego czasu. W sumie wpłynęło 18 wniosków od klubów sportowych z prośbą o wsparcie finansowe. Ostatecznie w ramach tego konkursu przyznano 16 dofinansowań na łączną kwotę 370 tysięcy złotych. Otrzymali je:


1.        Stowarzyszenie Fighter Kaczmarek Grodowski – 10.000 zł,

2.        Uczniowski Klub Sportowy Judo Świdnica – 10.000 zł,

3.        MKS Polonia Świdnica – 48.000 zł,

4.        Klub Sportowy Neptun Świdnica – 25.000 zł,

5.        Młodzieżowy Klub Siatkówki Polonia Świdnica, - 53.500 zł, 

6.        Miejski Klub Sportowy Polonia Świdnica – 55.000 zł,

7.        Akademia Piłki Ręcznej Świdnica – 6.000 zł,

8.        Świdnicki Klub Sportów Walk „Respect” – 10.000 zł ,

9.        Stowarzyszenie „Boks Polonia Świdnica” – 40.000 zł,

10.      Akademia Piłkarska „13” Jarosław Lato – 23.500 zł,

11.      Stowarzyszenie Basket Świdnica – 30.000 zł,

12.      Uczniowski Klub Sportowy Acro Club Świdnica 14.500 zł,

13.      Sportowy Klub Taekwon-do „Tiger” – 24.500 zł,

14.      Uczniowski Klub Sportowy Taekwon – do ,,Gryf” – 10.000 zł,

15.      Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik” Świdnica – 7.000 zł,

16.      Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Akademia Sztuk Walki „Rooster” – 3.000 zł


230 tysięcy złotych trafiło także do dwóch świdnickich klubów w ramach odrębnego konkursu dla podmiotów które uczestniczą we współzawodnictwie sportowym w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Sportowy w dyscyplinach: piłka nożna mężczyzn, piłka ręczna mężczyzn. Dotacje przyznano następującym klubom:


1.        Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica – 124.000 zł

2.        Świdnicki Klub Piłki Ręcznej „Świdnica” – 106.000 zł


- Świdniccy sportowcy to niezwykle utalentowani ludzie, którzy rywalizują w różnych dyscyplinach sportowych na arenach krajowych i międzynarodowych. Cieszą nas uzyskiwane przez nich wyniki, wygrywane tytuły czy medale. To pokazuje efekt ich codziennych, trudnych treningów i wielu wyrzeczeń. Mamy nadzieję, że przyznane dofinansowania pozwolą kolejnym pasjonatom sportu rozwinąć swoje umiejętności i reprezentować Świdnicę w trakcie rozlicznych zawodów. Miasto wspiera kluby i stowarzyszenia sportowe w ich działaniach, niezależnie od ich wielkości czy rodzaju dyscypliny sportowej – mówi Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy.

Więcej
Kluby_sporowe_podpisanie.jpg

Solaris chce dostarczyć 10 autobusów elektrycznych do Świdnicy

4 miesiące temu

Wszystko wskazuje na to, że drugi przetarg na zakup 10 elektrycznych autobusów dla Świdnicy zostanie pozytywnie rozstrzygnięty. W prowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta przez firmę Solaris Bus & Coach Sp. z o.o na kwotę 30 012 000 zł, co mieści się zaplanowanym przez miasto budżecie na tę inwestycję, który wynosił 36 000 000 zł. Teraz rozpocznie się analiza złożonych przez oferenta dokumentów. 


Nowe autobusy zgodnie z umową mają wyjechać na ulice miasta do końca kwietnia 2025 roku. Wszystkie pojazdy będą w pełni niskopodłogowe. Jednocześnie mają zabierać na swój pokład co najmniej 75 pasażerów, z czego minimum 27 na miejscach siedzących. Napęd pojazdów będzie zeroemisyjny, czyli zapewniony przez silniki elektryczne. Nowe autobusy mają być klimatyzowane, ogrzewane i monitorowane.


- To dobre wieści dla świdniczan. Kolejne elektryczne autobusy zasilą tabor naszego miejskiego przewoźnika, co przełoży się na komfort jazdy i przede wszystkim da duży efekt ekologiczny, poprzez zeroemisyjną jazdę. Rozwijamy naszą sieć transportu publicznego, aby była wygodna, punktualna, dostosowana do potrzeb i nowoczesna. Przypomnę, że trwają obecnie konsultacje nad nowym rozkładem jazdy autobusów, aby lepiej dopasować go do oczekiwań świdniczan – mówi Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy.


Dziesięć autobusów zasili tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Miejski przewoźnik dzięki „elektrykom” a jeździ ich po ulicach Świdnicy 8, oszczędza rocznie ok. 250 tysięcy złotych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że rocznie do atmosfery trafi o 570 ton CO2 mniej.


Miasto sfinansuje zakup dziesięciu autobusów z programu Zielony Transport Publiczny w ramach środków przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Więcej
Urbino_electric_50.jpg

Nagrodzono świdnickie organizacje pozarządowe

4 miesiące temu

Zajmują się pomocą społeczną, działają charytatywnie, chronią zwierzęta i środowisko wzbogacają ofertę kulturalną i sportową, popularyzują historię naszego regionu, zajmują się profilaktyka zdrowotną - świdnickie organizacje pozarządowe są siłą naszego miasta. Działa ich ponad 100 - i wszystkie obchodziły swoje święto 27 lutego.


Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych po raz pierwszy obchodzony był w 2014 roku w Helsinkach. Inicjatywa szybko zyskała na popularności i dziś świętowany jest już w 89 krajach. Z tej okazji podziękowania organizacjom za ich zaangażowanie i ogromną pracę wykonywaną na rzecz Świdnicy i jej mieszkańców przekazała prezydent miasta, Beata Moskal-Słaniewska. W Miejskim Centrum Wspierania Inicjatyw odbyła się uroczystość, podczas której nagrodzono wyróżniające się organizacje pozarządowe w 2023 roku.


- Trudno byłoby sobie wyobrazić nasze miasto i jego funkcjonowanie bez NGO-sów. Fundacje i stowarzyszenia są naszymi cennymi partnerami w niemal każdym obszarze życia społecznego i gospodarczego. Wiemy jak dużo serca wkładacie w swoją pracę, ile pasji, energii i dobra przekazujecie każdym swoim działaniem. Dziękujemy za to i życzymy Wam niewyczerpalnych pokładów energii, abyście mogli z uśmiechem realizować kolejne ciekawe inicjatywy – mówiła prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.


Miasto wspomaga działalność lokalnych NGO-sów. Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych przy ul. Długiej 33 oraz Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw w Rynku zapewniają im przyjazną przestrzeń. Można tam wynająć pomieszczenia, a organizacje mają dostęp nie tylko do sal, ale także do znajdującego się w nich sprzętu. NGO mogą tam liczyć na doradztwo - ogólne oraz specjalistyczne - a także na szkolenia i warsztaty. Na działalność organizacji pozarządowych w tym roku miasto przeznaczy ponad 1,7 mln zł. Cyklicznie ogłaszane są otwarte konkursy ofert na realizację różnego rodzaju zadań publicznych. NGO-sy mogą też same wnioskować o realizację zadań publicznych, w trybie tzw. "małych grantów".


W tym roku nagrodzono:

w kategorii KULTURA I SZTUKA: • TOWARZYSTWO REGIONALNE ZIEMI ŚWIDNICKIEJ

W 2023 roku Towarzystwo Regionalne Ziemi Świdnickiej wydało 50. tom „Rocznika Świdnickiego”, periodyku ukazującego się od 1973 roku.

Artykuły publikowane w kolejnych tomach „Rocznika Świdnickiego” pisane były i są nadal przez: architektów, dziennikarzy, historyków, muzyków, twórców kultury, socjologów, polityków, urzędników, nauczycieli, archeologów, historyków sztuki, ale też duchownych i pasjonatów różnych dziedzin. Tematyka artykułów w „Roczniku” dotyczy historii naszego miasta i regionu. Opisywane są m.in.: zabytki, szkoły, fortyfikacje, różne instytucje, zakłady pracy, ale też osoby zasłużone dla Świdnicy czy też aktywne w różnych dziedzinach życia miasta i regionu. Poruszane zagadnienia dotyczyć mogą wszelkich aspektów lokalnego życia np.: opowieści o zegarze ratuszowym, historii świdnickich neonów, rekonstrukcji biografii miejscowych księżniczek, czy kulisów obrony twierdzy świdnickiej. Bardzo wartościowymi rozdziałami, a wymagającymi żmudnej pracy, są zamykające każdy rocznik podsumowania, statystyki, zestawienia oraz chronologiczny przegląd wydarzeń.

„Rocznik Świdnicki” od pół wieku stanowi ogromny wkład w dorobek kulturalny Świdnicy. Dzięki społecznej pracy wielu osób - członków Towarzystwa mieszkańcy i nie tylko, mają dostęp do naukowych oraz popularnonaukowych opracowań na temat historii i współczesności miasta oraz regionu. Ma to ogromny wpływ na integrowanie naszej lokalnej społeczności wokół naszej Małej Ojczyzny. • FUNDACJA DOBREJ MUZYKI

Rok 2023 był kolejnym rokiem organizacji przez Fundację Dobrej Muzyki Międzynarodowego Festiwalu Organowego im. Christiana Schlaga (VIII edycja). Od czerwca do października w Kościele Pokoju w Świdnicy rozbrzmiewała muzyka organowa w wykonaniu muzyków z Polski i zagranicy. Fundacja pozyskuje środki na to przedsięwzięcie zarówno z budżetu miasta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ale też od innych podmiotów, aby zapewnić jak najwyższy poziom wykonawczy. Festiwal Schlaga wzbogaca ofertę kulturalną Świdnicy, przyciąga turystów, popularyzuje muzykę organową. Organizacja koncertów sprzyja nie tylko propagowaniu repertuaru organowego, ale także wiedzy z zakresu historii muzyki dzięki krótkim prelekcjom – wprowadzeniom nt. repertuaru i instrumentu, na początku każdego koncertu. Dzięki temu także zwiększa się wiedza na temat lokalnego dziedzictwa kulturowego – tj. świdnickiej, przedwojennej fabryki organów piszczałkowych Schlag & Söhne. Kościół Pokoju bowiem wyposażony jest w organy tej właśnie firmy.

w kategorii HISTORIA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI: • ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH „SRH ŚWIDNICA”

Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych działa formalnie od 2018 roku, zaś nieformalnie już od roku 2012. Organizacja skupia ludzi z pasją, którzy odtwarzają historyczne postaci, czy wydarzenia z historii Polski w niekonwencjonalny sposób, aby nie popadły w zapomnienie. Zajmuje się organizacją widowisk oraz inscenizacji historycznych. W 2023 roku po raz kolejny członkowie Stowarzyszenia współtworzyli obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Zaprezentowali widowisko historyczne, gdzie widzowie ci młodsi i też starsi, zapoznali się bądź przypomnieli sobie fakty z naszej historii w ciekawy, nietuzinkowy sposób. • TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW LWOWA I KRESÓW POŁUDNIOWO – WSCHODNICH (ODDZIAŁ W ŚWIDNICY)

Wśród celów działania Towarzystwa jest m.in. pielęgnowanie dorobku historycznego Lwowa i Małopolski Wschodniej jako integralnej części kultury i tradycji Rzeczypospolitej. Dlatego w 2023 roku po raz drugi stowarzyszenie zorganizowało Świdnicki Bieg Orląt Lwowskich. „Orlęta Lwowskie” – tak okrzyknięto młodocianych obrońców miasta, którzy w 1918 roku bronili go przed atakami wroga ze wschodu. Jest to bieg bardzo symboliczny, ponieważ w walce o Lwów zginęło ponad tysiąc czterysta dzieci, a najmłodszy z nich Janek Kukawski miał zaledwie dziewięć lat. Stąd też do Biegu zapraszane są tylko 9-latki. Towarzystwo zorganizowało ten bieg, aby uczcić pamięć poległych młodych Orląt oraz by przekazywać kolejnym pokoleniom także bolesne karty z naszej historii. W 2023 roku ponad 200 dzieci z siedmiu świdnickich szkół podstawowych przebiegło przez Rynek, oddając w ten sposób hołd swoim rówieśnikom sprzed ponad stu lat. Uczestnicy pokonali dystans 1421 metrów dla upamiętnienia 1421 dzieci, które walczyły o odradzającą się Ojczyznę.

w kategorii OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA : • TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH „HOSPICJUM”

Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum działa na rzecz osób chorych, w terminalnej fazie choroby nowotworowej od 30 lat. Ich celem jest stworzenie jak najlepszej jakości życia osób chorych w ostatniej fazie choroby, stąd też ich działania skupiają się na łagodzeniu dolegliwości z tym związanych, tak aby chorzy mogli spędzić w domu z bliskimi ostatnie chwile swojego życia. Hospicjum ponadto, stara się budować świadomość mieszkańców miasta na temat swojej działalności oraz tego jak stworzenie odpowiednich warunków może wpłynąć „pozytywnie” na chorego i jego otoczenie w tym trudnym dla nich okresie.

w kategorii WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ: • STOWARZYSZENIE - ŚWIDNICKA GRUPA BIEGOWA

Świdnicka Grupa Biegowa skupia w swoich szeregach ok. 70 biegaczy ze Świdnicy i okolic. Grupa regularnie organizuje wycieczki i treningi biegowe oraz zajęcia tabaty. ŚGB z własnej inicjatywy organizuje cieszące się dużą popularnością Świnickie Czwartki Lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, w których udział bierze łącznie ok. 1200 osób. W 2023 roku ŚGB podjęło się także organizacji pierwszego cyklu Świdnickich Biegów Parkowych, składającego się z 4 biegów. ŚGB organizuje również coroczny Bieg Noworoczny ZUPBADURA oraz Letnie Grand Prix – cykl biegów na 5 km po bieżni. Członkowie grupy bardzo aktywnie włączają się we wszystkie inicjatywy sportowe w mieście działając całkowicie społecznie. Organizują biegi okazjonalne takie jak: Bieg EndoMama, bieg dla schroniska dla zwierząt itp. W 2023 roku ŚGB pozyskała dofinansowanie z projektu Mikrogranty na Świdnickie Czwartki Lekkoatletyczne.

w kategorii EDUKACJA i DZIAŁANIA na RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY: • Fundacja Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”

Z przedszkolem Ut Unum Sint Gmina Miasto Świdnica współpracuje już od ponad 30 lat, wspierając ich działalność, udzielając dotacji. Fundacja prowadzi nieodpłatnie przedszkole dla dzieci z rodzin uboższych, szukając tym samym wsparcia dla swojej działalności wśród dobroczyńców. Dzieci poza opieką w przedszkolu mają zapewnione także posiłki w ramach programu „Pajacyk” Polskiej Akcji Humanitarnej. W czasie wzmożonej migracji rodzin z obszarów objętych wojną w Ukrainie, chętnie współpracowała z Wydziałem Edukacji przyjmując sporą liczbę dzieci z tych rodzin do swojego przedszkola udzielając im kompleksowego wsparcia. • ŚWIDNICKIE STOWARZYSZENIE OŚWIATOWE „BLIŻEJ DZIECKA”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świdnickiego Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka” działa na rzecz dzieci, mieszkańców Świdnicy - nieodpłatnie. Każdego roku szkoła angażuje się w liczne projekty pozyskując wsparcie dla swoich uczniów z różnych źródeł. W czasie wzmożonej migracji rodzin z obszarów objętych wojną w Ukrainie, chętnie współpracowała z Wydziałem Edukacji przyjmując sporą liczbę dzieci z tych rodzin do swojej szkoły oraz oddziału przedszkolnego udzielając im wsparcia. • FUNDACJA Z INNEJ BAJKI

Celem fundacji jest wspieranie rozwoju dzieci, propagowanie idei świadomej edukacji, wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży by sytuacja materialna nie stanowiła bariery w dostępie do rozwoju i edukacji, a także pomaganie osobom z niepełnosprawnością. Fundacja organizuje lekcje skierowane do dzieci i młodzieży oraz konferencje dla rodziców i nauczycieli dla przełamania barier w kontaktach z niepełnosprawnościami i pogłębiania świadomości o autyzmie.

w kategorii EKOLOGIA, OCHRONA ZWIERZĄT, OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO: • FUNDACJA MAM POMYSŁ

Fundacja Mam Pomysł realizuje zadanie publiczne pn. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym na terenie Gminy Miasto Świdnica poprzez prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Pogodnej w Świdnicy, zajmują się opieką nad porzuconymi i potrzebującymi zwierzętami. Działalność Fundacji przyczynia się do poprawy dobrostanu zwierząt w naszej społeczności, zapewniając im bezpieczne schronienie, opiekę weterynaryjną oraz szansę na nowy, kochający dom. Ponadto, Fundacja prowadzi aktywną edukację społeczną w zakresie odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami oraz promuje adopcje zwierząt m.in. poprzez media społecznościowe, prowadzenie strony internetowej schroniska wraz ze zdjęciami oraz opisami zwierząt proponowanych do adopcji. FMP przyczynia się w dużej mierze do promocji wolontariatu – współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, tworzenie projektów współpracy z firmami oraz darczyńcami na rzecz zwierząt.

w kategorii TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO: • STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW I KUPCÓW ŚWIDNICKICH

Aktywnie wspiera konkurs „Zalogowani” organizowany w ramach programu „Zostańcie z nami – Miasto i Powiat Świdnica”. Jego celem jest zachęcenie młodzieży do pracy i zamieszkania w Świdnicy i w okolicach oraz dostarczenie wiedzy, a także praktycznych umiejętności, które ułatwią im realizację planów edukacyjnych i zawodowych w przyszłości. Bierze również udział w organizacji Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, w którym młodzież ma możliwość spotkania się z technicznymi i branżowymi szkołami ponadpodstawowymi oraz pracodawcami z terenu Świdnicy. Jest również fundatorem nagród dla laureatów konkursu, wręczanych na uroczystej gali. • ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO PARTNERSTWA MIAST

Jest organizacją, która od już ponad 30 lat pielęgnuje  i wspomaga oraz często samodzielnie kreuje nasze kontakty międzynarodowe. Ideą przewodnią Świdnickiego Towarzystwa Partnerstwa Miast jest działanie w duchu Europejskiej Wspólnoty Narodów, ale także przyjaźni pomiędzy obywatelami. Symbolicznym i szczególnym tego wyrazem jest długoletnia i ugruntowana od 1991 roku przyjaźń z miastem partnerskim w Niemczech – Biberach. Zeszłoroczne „Tygodnie Polskie” były tejże autentycznej przyjaźni najlepszym symbolem i wyrazem. Wizyta władz miasta Świdnicy w geście podziękowania za niezwykle hojną pomoc                                        poszkodowanym i ofiarom wojny w Ukrainie, miała w zeszłym roku szczególne znaczenie.                     

w kategorii DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: • Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy

Współorganizuje wraz z miastem Świdnica Forum Zawodów Ziemi Świdnickiej, propagując kształcenie zawodowe oraz świdnicki rynek pracy wśród młodzieży. We współpracy ze świdnickimi firmami oraz miejskimi szkołami podstawowymi i ponadpodstawowym realizuje projekt ”Talenty dla firm w czesko-polskim przygraniczu”, który koncentruje się na podniesieniu u młodych ludzi zainteresowania techniką. Ponadto jest liderem projektu „Aktywizacja zawodowa imigrantów z Ukrainy”, zrealizowanego w partnerstwie z Urzędem Miejskim. Sudecką Izbą Przemysłowo Handlową. Angażuje się w działania Klastra Świdnicka Energia Odnawialna.

Wyróżnienia przyznano dla: • Krystyny Barteli, Ewy Wazdrąg, Wiesława Rośkowicza i Stanisława Kotełko

za pracę społeczną na rzecz tworzenia „Rocznika Świdnickiego”. • Moniki Masłowskiej

za wspieranie środowiska świdnickich seniorów, aktywizację i edukację kulturalną osób w wieku senioralnym (zrzeszonych m. in. w Klubach Seniora oraz Domu Dziennego Pobytu Senior – Wigor) • Młodzieżowej Rady Miasta

za działania podejmowane na rzecz młodzieży, m. in. za współorganizację debaty pod hasłem „Młodzież Przyszłością Europy”. • Natalii Chmielarskiej - Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta Świdnicy

za podejmowanie działań, które inspirują młodzież i zachęcają do aktywności obywatelskiej oraz do angażowania się w wolontariat.

Więcej
Nagrodzono świdnickie organizacje pozarządowe.jpg

23 lutego Dzień Walki z Depresją. Gdzie szukać pomocy?

4 miesiące temu

23 lutego przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją. W Polsce na tę podstępną chorobę choruje około 1,5 mln osób. Wiek rozpoznawania depresji w ostatnich latach bardzo się obniżył – dotyczy także dzieci i młodzieży. W Polsce liczba prób samobójczych osób w wieku 13-18 lat wzrosła o 42% w ciągu ostatniego roku. 150 nastolatków w wieku 13-18 lat odebrało sobie życie w 2022 roku. W grupie wiekowej 7-12 lat odnotowano 29 przypadków prób samobójczych w 2020 roku oraz 51 w 2021 roku. 


Miasto Świdnica regularnie włącza się w akcje mające na celu przeciwdziałanie depresji oraz pomoc osobom chorym. Wspomnieć należy m. in. o takich wydarzeniach jak: obchody światowego dnia zdrowia, który przypada 7 kwietnia. Z tej okazji prowadzone są warsztaty dla uczniów na temat zaburzeń odżywiania się. Podczas obchodów światowego Dnia AIDS, 1 grudnia, organizowany jest koncert oraz warsztaty dla młodzieży. To także szeroko prowadzona akcja społeczna – „Świdnica przeciw przemocy”. W przestrzeni publicznej pojawiły się 34 plakaty, kalendarze, a w najbliższym czasie zaplanowano również warsztaty dla uczniów klas V-VIII pn. „Stop hejt”. To również akcje społeczne w ramach kampanii „Biała wstążka”, gdzie oprócz białych wstążek, mężczyźni nosili niebieskie skarpetki z napisem: „Kocham, lubię, szanuję, nie biję”. I silent disco - wydarzenie, podczas którego połączono dobrą zabawę z ważnym społecznym przekazem – w "zielonym kąciku" można było porozmawiać z psycholog, poradzić się, a także zaopatrzyć się w pakiet ulotek dotyczących depresji.


W tym roku – aby zwrócić uwagę nie tylko na problem depresji, ale przede wszystkim na to, że dotyczy też dzieci w coraz młodszym wieku, ogłoszono symboliczną, jednodniową „Żałobę, której nie było”. To ogólnopolska akcja organizowana przez fundację Słonie na balkonie, do której włączyła się Świdnica. W piątek, 23 lutego symbolicznie flagi państwowe przy budynku Urzędu Miejskiego oraz wszystkich miejskich jednostkach i placówkach opuszczone zostaną do połowy masztu. 


Rozmowa jest jednym z pierwszych, najprostszych, ale też bardzo istotnych aktów pomocy osobom w depresji. Ważna jest także znajomość tematu wśród najbliższych i umiejętność komunikowania się z osobami chorymi. Przypominamy, że w tym celu skorzystać można z bezpłatnej pomocy specjalistów. Udzielają jej:


Ø Psycholog Adrianna Michałowska (ul. Długa 33, pokój 02)

Konsultacje psychologiczne dla mieszkańców Świdnicy uwikłanych w problem uzależnień i przemocy domowej oraz będących w szeroko rozumianym kryzysie:

 - poniedziałki od 15:30 do 18:30,

- wtorki od 15:30 do 18:30,

- środy od 15:30 do 18:30.

W celu umówienia wizyty, prosimy o uprzedni kontakt pod nr tel. 451 522 859.


Ø Psycholog Julianna Stolarczyk (ul. Franciszkańska 7, pok. nr 106)

- poniedziałek – piątek, godz. 07:30– 15:30,

W celu umówienia wizyty, prosimy o uprzedni kontakt pod nr tel. 723 398 620, 74 854 90 52, 668 188 858 lub za pośrednictwem pracownika socjalnego.


Ø Diecezjalna Specjalistyczna Poradnia Rodzinna w Świdnicy

Całodobowy telefon zaufania 668 777 028.


Ø Terapeuta uzależnień Aleksander K. Matusiak (ul. Długa 33)

Konsultacje dla osób uwikłanych w problem uzależnień od środków psychoaktywnych

 - wtorki od 15.00-18.00 – ul. Długa 33, pokój nr 10

- czwartki od 15.00 – 18.00 – ul. Długa 33, pokój 02.


Ø Adwokat Dariusz Hamarski (ul. Długa 33, pokój 02)

Porady prawne dla osób uwikłanych w problem przemocy oraz problem alkoholowy

 - piątki od 13:00 do 16:00.


O działaniach prowadzonych przez miasto dotyczących m.in. profilaktyki przemocy i uzależnień, o organizowanych grupach wsparcia, warsztatach i programach dowiedzieć się można ze strony www.mops.swidnica.pl oraz na Facebooku PoMocna Świdnica.

Więcej
Dzień Walki z Depresją już 23 lutego.png

Unijne pieniądze dla przedsiębiorców na zielone inwestycje

4 miesiące temu4 miesiące temu

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków w konkursie dla małych i średnich przedsiębiorców z subregionu wałbrzyskiego na „zielone” inwestycje oraz poprawę efektywności energetycznej. W świdnickim Urzędzie Stanu Cywilnego odbyło się spotkanie informacyjne dla firm zainteresowanych inwestycjami w odnawialne źródła energii oraz termomodernizacją.


Program jest finansowany ze środków Funduszu Europejskiego dla Dolnego Śląska, w ramach którego do rozdysponowania jest ponad 156 milionów złotych. To specjalnie dedykowane pieniądze dla przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność na terenie jednego z sześciu powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, miasta Wałbrzych oraz ząbkowickiego. Mogą oni starać się o dofinansowanie inwestycji w zakresie modernizacji energetycznej i/lub gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) i innych inwestycji ograniczających wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Mogą to być termomodernizacje budynków, poprawa efektywności energetycznej instalacji przemysłowej czy montaż odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem.


- Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 250 osób, może skorzystać z tego programu. Poziom dofinansowania będzie zależał od rodzaju przeprowadzanej inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Są to wskaźniki od 40 do 65% środków kwalifikowanych. Są jednak pewne warunki, które trzeba spełnić, aby takie wsparcie z unii otrzymać – mówił w trakcie spotkanie Jacek Wróbel z Dolnośląskiego Instytucji Pośredniczącej.


Warunkiem uzyskania dofinansowania jest posiadanie przez daną firmę audytu energetycznego bądź efektywności energetycznej oraz audytów technologicznych. Na ich stworzenie również można uzyskać dofinansowanie w ramach wsparcia de minimis.


- Oczywiście każda planowana inwestycja musi wykazać korzyść z jej przeprowadzenia. W tym programie chodzi przede wszystkim o uzyskanie minimalnego progu oszczędności zużycia energii lub też wytworzenia potrzebnej energii np.: z OZE na poziomie nie niższym niż 30%. Co jest oczywiście potwierdzone stosownym audytem – mówiła Magdalena Brożyna, ze świdnickiego oddziału Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.


Minimalna wartość dofinansowania to 200 tysięcy złotych, a maksymalna 15 milionów złotych.


- Świdniccy przedsiębiorcy chętnie korzystają z unijnych dotacji. To są bardzo dobre pieniądze w tym sensie, że są bezzwrotne, co często ułatwia decyzję o przeprowadzeniu inwestycji w danej firmie i postawieniu na rozwój lub oszczędności. Zachęcam Państwa do korzystania z zaproszeń Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej na kolejne spotkania informacyjne, bo naprawdę warto – mówiła Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy


Więcej informacji o programie będzie można uzyskać na kolejnym spotkaniu organizowanym również w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy. Zapraszamy 21 lutego, od godziny 10.00 do 13.00. Zapisy na spotkanie można dokonać na stronie internetowej www.funduszeuedolnoslaskie.pl w zakładce konferencje i szkolenia.


Więcej
Informacja UM.png

Zagłosuj na rewitalizację świdnickich parków

5 miesięcy temu

Serwis Samorządowy Polskiej Agencji Prasowej ogłosił konkurs na najlepszą samorządową inwestycję współfinansowaną z Funduszy Europejskich. Laureatów konkursu wybiorą internauci. Wśród nominowanych znalazła się Świdnica z projektem rewitalizacji terenów zieleni. Zachęcamy Państwa do udziału w głosowaniu.


Konkurs "Inwestycja z perspektywą" wygrają samorządy, na których projekty zagłosuje najwięcej internautów w porównaniu do liczby mieszkańców. Głosowanie konkursowe potrwa do poniedziałku, 19 lutego, do godz. 12.00.


Świdnica w tym plebiscycie zgłosiła realizowany w latach 2017-2022 kompleksowy, duży projekt zagospodarowania zielonej przestrzeni publicznej „Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy", który objął: Park Centralny 9,25ha, Park Gen. Wł. Sikorskiego 8,33ha, skwer na pl. 1000-lecia PP, Park Młodzieżowy 11,17ha. łącznie pracami objęto teren o pow. 33,21ha. Przy realizacji projektu miasto korzystało z dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.


Głównym celem projektu była poprawa jakości środowiska miejskiego, w tym przyrodniczego oraz udostępnienie atrakcyjnej infrastruktury i terenów zieleni mieszkańcom i turystom.

- Jesteśmy niezwykle dumni z rewitalizacji naszych miejskich parków. To ogromne wyzwanie udało nam się zrealizować dzięki pozyskaniu sporych funduszy z Unii Europejskiej oraz konsekwencji w działaniu. Zależało nam na odnowieniu miejskich terenów zieleni, które były przez lata zaniedbane i oddaniu ich w ręce mieszkańców. Mogą oni teraz podziwiać piękną roślinność parkową, tysiące kwiatów, krzewów i drzew oraz spędzać wolny czas w miłym, zadbanym otoczeniu – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.


Głosowanie odbywa się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej. Należy wejść w podany link: https://samorzad.pap.pl/node/220241 i oddać swój głoś na Świdnicę, do czego serdecznie zachęcamy.


Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni podczas konferencji "20 lat Polski w Unii Europejskiej", która planowana jest na 24 kwietnia w Centrum Prasowym PAP w Warszawie. Serwis Samorządowy PAP realizuje konkurs w ramach projektu „20 lat w Unii Europejskiej. Parlament Europejski a życie Polaków”. Udział w konkursie jest bezpłatny.

Więcej
Świdnica panorama.jpg

Konsultacje dotyczące zmian w funkcjonowaniu świdnickiej komunikacji miejskiej

5 miesięcy temu

Trwają prace związane z przygotowaniem nowych rozwiązań, mających na celu usprawnienie systemu transportu publicznego w Świdnicy oraz dostosowanie go do faktycznych potrzeb mieszkańców. Czekamy na opinie świdniczan. Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące modyfikacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej i zaprasza na otwarte spotkania.


- Chcemy zebrać wszystkie informacje, opinie, sugestie i pomysły, aby na ich podstawie, w połowie tego roku, wprowadzić istotne zmiany w funkcjonowaniu świdnickiej komunikacji miejskiej – mówi Sławomir Kwiatkowski, dyrektor Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Zaplanowano pięć spotkań:


 • 14.02, godz. 17.00 – Osiedle Młodych – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Marcinkowskiego 4/6
 • 21.02, godz. 17.00 – Zarzecze – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Jodłowa 21
 • 28.02, godz. 17.00 – Zawiszów – Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Galla Anonima 1
 • 6.03, godz. 17.00 – Kraszowice – Klub Seniora, ul. Malinowa 2
 • 13.03, godz. 17.00 – Centrum – Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw, Rynek 39 (sala nr 11, II piętro).


Serdecznie zachęcamy świdniczan do wzięcia udziału w spotkaniach oraz przygotowanie własnych uwag i propozycji dotyczących funkcjonowania transportu zbiorowego w mieście.

Więcej
plakat_MPK_konsultacje.jpg

Most na ul. Kopernika z ruchem wahadłowym

5 miesięcy temu

Most na ul. Kopernika w Świdnicy przejdzie remont. Od środy, 31 stycznia wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. Przejazd samochodów odbywać będzie się wahadłowo na czas trwania prac budowlanych. Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na nowe oznakowanie drogowe.


W ramach inwestycji przeprowadzone zostaną roboty rozbiórkowe, a także remont przyczółków, filarów i ustroju nośnego mostu, polegający na czyszczeniu, przygotowaniu i naprawie podłoża oraz zabezpieczeniu powłokowym powierzchni betonu. Konstrukcje stalowe zabezpieczone zostaną antykorozyjnymi farbami. Na części użytkowej mostu ułożona zostanie izolacja z papy termozgrzewalnej. Wyremontowane zostaną także chodniki i jezdnia zlokalizowane na moście oraz odcinek dojazdowy o długości 20 metrów. Wykonawcą zadania jest wybrane w przetargu Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ONMAX GROUP Sp. z o.o. ze Smolca. Prace powinny zakończyć się w sierpniu tego roku.


Przypominamy, że inwestycja została dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 502 766, 40zł. Całkowity koszt robót budowlanych to 1 076 250,00 zł.


Więcej
Most ul. Kopernika 1.jpg

Dziesięć nowych autobusów elektrycznych dla Świdnicy

5 miesięcy temu

Miasto Świdnica ogłosiło przetarg na dostawę dziesięciu nowoczesnych autobusów elektrycznych. Zainteresowane firmy mają czas do 23 lutego na złożenie ofert. Pojazdy mają pojawić się w mieście do końca kwietnia 2025 roku.

 

Wszystkie autobusy mają być w pełni niskopodłogowe. Jednocześnie mają zabierać na swój pokład co najmniej 75 pasażerów, z czego minimum 27 na miejscach siedzących. Napęd pojazdów będzie zeroemisyjny, czyli zapewniony przez silniki elektryczne. Nowe autobusy mają być klimatyzowane, ogrzewane i monitorowane.


Miasto sfinansuje zakup dziesięciu autobusów z programu Zielony Transport Publiczny w ramach środków przyznanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Będzie to kolejny zakup elektrobusów ze wspomnianego programu ponieważ Świdnica skorzystała też ze środków z pierwszej odsłony programu, kupując ówcześnie sześć autobusów od Volvo. Warto dodać, że całkiem niedawno, bo na początku września 2023 roku, uruchomiono stację ładowania autobusów zlokalizowaną przy ulicy Kolejowej.


- Od kilku lat w Świdnicy dążymy do tego, aby transport publiczny był wygodny, szybki i ekologiczny. Jesteśmy coraz bliżej tego celu. Chcemy, aby za niespełna dwa lata, po Świdnicy jeździły wyłącznie autobusy elektryczne, a energia potrzebna do ich napędzania pochodziła z sieci zasilanej z odnawialnych źródeł energii. Cały ten proces to wielka zasługa operatywności i zaangażowania prezesa Tomasza Kurzawy i pracowników spółki MPK. Skuteczne pozyskiwanie dofinansowania, szczególnie unijnego, to efekt bacznego obserwowania uruchamianych programów i dobrych wniosków – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal-Słaniewska.


Dziesięć autobusów zasili tabor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Miejski przewoźnik dzięki „elektrykom” a jeździ ich po ulicach Świdnicy 8, oszczędza rocznie ok. 250 tysięcy złotych. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że rocznie do atmosfery trafi o 570 ton CO2 mniej.


To drugie podejście miasta do zakupu autobusów elektrycznych. Pierwszy przetarg unieważniono ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną przez jedynego oferenta, firmę Solaris, która przekraczała budżet samorządu o 9 mln złotych.


Więcej
Autobus elektryczny.jpg

Coraz mniej szpetnych reklam w Świdnicy

5 miesięcy temu

Przestrzeń publiczna w Świdnicy w ostatnich latach przeszła dużą metamorfozę za sprawą przyjętej w 2016 roku polityki reklamowej miasta, a także przeprowadzonych remontów placów, skwerów, rond czy skrzyżowań dróg. Dzięki tym działaniom z miejskiej przestrzeni zniknęły dziesiątki nielegalnych, szpetnych bądź nieodpowiednich nośników reklam.


Nad skuteczną realizacją zapisów zawartych w polityce reklamowej miasta czuwają pracownicy Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Za ich sprawą zniknęły szyldy i bilbordy z budynków m.in. przy ul. Łukowej 1, Rynek 32 i 38, Spółdzielczej 14, Stamma 8, Budowlanej 2, Długiej 28-32, Pułaskiego 17 oraz 2, Wałbrzyskiej 52, Zamkowej 5, Szarych Szeregów, Komunardów czy z okolic ronda Westerplatte/Lipowa. W większości były to nośniki reklam umieszczone bez odpowiednich zezwoleń, bądź były niezgodne z wytycznymi w zakresie ich rozmieszczenia i formy.


Jednocześnie zauważalny jest znaczny spadek prowadzonych przez wydział spraw przeciwko źle umieszczonym reklamom. W 2019 roku w sumie podjęto 195 interwencji dotyczących reklam, w 2020 roku tych spraw było już 126, dwa lata później już jedyne 87, a w ubiegłym roku odnotowano tylko 69 takich przypadków.


- Nasze intensywne działania na początku, kiedy wprowadzono politykę reklamową miasta, pozwoliły w znacznym stopniu uporządkować przestrzeń publiczną w Świdnicy. Teraz, po tych 8 latach, zauważamy znacznie mniej prób umieszczania nieodpowiednich nośników reklam w mieście. Przedsiębiorcy chętnie z nami współpracują i korzystają z proponowanych przez nas rozwiązań – mówi Małgorzata Osiecka, dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury.


Każdy przedsiębiorca może liczyć na wsparcie przy tworzeniu własnego nośnika reklamowego. Wydział dysponuje projektami oraz koncepcjami architektonicznymi dla różnego typu reklam począwszy od ulicznych potykaczy po szyldy wystawowe na elewacjach budynków. Można je zobaczyć m.in. w Rynku, gdzie większość punktów handlowych i usługowych dostosowała swoje nośniki do nowych wytycznych.


Jednocześnie uporządkowano tablice ogłoszeniowe na terenie Świdnicy zastępując je nowymi, stylizowanymi z widocznym herbem miasta. Do tego dodać należy remonty przestrzeni publicznych i podwórek jakie wykonano w ostatnich latach. Wspomnieć można chociażby przebudowę podwórka Siostrzana/Rynek, placu Drzymały, skweru przy ul. Wałowej, podwórka przy ul. Franciszkańska/Grodzka i Kotlarska/Grodzka czy przejścia do Rynku od strony Zaułka Świętokrzyskiego.


Więcej
Przykłady - polityka reklamowa 4.png

Nowa gra miejska – „Poznaj Świdnicę – Perłę Dolnego Śląska”

5 miesięcy temu

Poznaj Świdnicę - jedną z pereł Dolnego Śląska. Odkryj zabytek klasy UNESCO, zobacz ławeczkę Marii Cunitz, Muzeum Dawnego Kupiectwa i wiele innych zachwycających miejsc. A wszystko to dzięki interaktywnej grze miejskiej w aplikacji Tropimy.

 

Świdnica jest jednym z 10 miast biorących udział w projekcie “Perły Dolnego Śląska” realizowanym przez fundację „Polska górom”. Łączy on w sobie elementy turystyki, edukacji i rozrywki, aby promować dziedzictwo kulturowe oraz malownicze miejscowości Dolnego Śląska. Został stworzony z myślą o mieszkańcach oraz turystach, aby odkryli unikalne aspekty regionu poprzez interaktywne gry miejskie.

 

Gra ,,Poznaj Świdnicę” to historyczny spacer po naszym mieście. Zobacz, jak Świdnica wyglądała dawniej, jakie pozostałości po historycznych miejscach skrywa i jaka jest dziś.

 

Jak wziąć udział w grze:

Ø pobierz bezpłatną aplikację "Tropimy" ze Sklepu Google Play,

Ø wyszukaj grę po nazwie: "Poznaj Świdnicę - Perłę Dolnego Śląska".

 

Rozgrywka zaczyna się przy dworcu kolejowym. Następne punkty wyświetlą się w aplikacji, która poprowadzi zwiedzających ulicami miasta. W każdym punkcie na użytkowników czeka zagadka, pytanie, ciekawostka, odnalezienie jakiegoś przedmiotu, zeskanowaniu kodu QR lub zrobienie zdjęcia. Za każde zadanie użytkownik otrzymuje punkty, które na koniec gry się sumują, dzięki czemu można rywalizować ze swoimi znajomymi lub rodziną. Aplikacja zachęca do aktywności fizycznej i eksploracji. W trakcie gry można chodzić, biegać lub jeździć na rowerze — wybór należy do użytkownika. Trasy gier miejskich nie przekraczają 3 km, dzięki czemu zwiedzanie z cyfrowym przewodnikiem jest przyjemnością odkrywania lokalnej turystyki.

 

Perły Dolnego Śląska można także odnaleźć w Brzegu Dolnym, Dzierżoniowie, Jaworze, Kątach Wrocławskich, Oleśnicy, Oławie, Sobótce, Świebodzicach i Trzebnicy.

 


Więcej
Poznaj Świdnicę – Perłe Dolnego Śląska.png

Zakaz używania kopciuchów od 1 lipca 2024 roku

5 miesięcy temu

Zgodnie z uchwałą antysmogową dla województwa dolnośląskiego wszystkie źródła ciepła na paliwo stałe, czyli  piece kaflowe, kuchnie węglowe, piece typu „koza” oraz kominki poniżej trzeciej klasy, nie mogą być użytkowane od 1 lipca tego roku. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy rozpoczęło akcję edukacyjno – informacyjną na ten temat. W mieście pojawiły się plakaty, a do prawie 2500 mieszkańców trafią pisma i ulotki z informacją, co należy zrobić, aby ogrzać dom tanio i ekologicznie i skąd uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ogrzewania.


Miasto Świdnica oferuje wsparcie finansowe inwestycji polegających na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na paliwo stałe w ramach programów:

Ø „Czyste Powietrze” skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których dochód nie przekracza kwoty 135 tysięcy złotych rocznie,

 

Ø „Ciepłe Mieszkanie” dla właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych, których dochód nie przekracza kwoty 120 tysięcy złotych rocznie.  

Więcej informacji dotyczących ww. programów można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy w zakładce „Czyste Powietrze” oraz w zakładce „Ciepłe Mieszkanie”, a także na stronie https://czystepowietrze.gov.pl.


Zachęcamy również do kontaktu z pracownikami Urzędu Miejskiego, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania wparcia finansowego (pokój nr 317, tel. 74 856 28 80).

Wymieniając teraz stare źródło ogrzewania uniknąć można mandatu do 500 zł lub grzywny do 5 000 zł. 


Przypominamy także, że paliwami zakazanymi uchwałą antysmogową na Dolnym Śląsku są:

Ø węgiel brunatny i paliwa produkowane z jego wykorzystaniem,

Ø miał węglowy o uziarnieniu mniej niż 3 mm,

Ø muły i flotokoncentraty węglowe i mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem,

Ø drewno o wilgotności powyżej 20%.


Paląc czyściej oszczędzamy czas (rozpalamy raz i nie odwiedzamy kotłowni kilkanaście razy na dobę), pieniądze (zużyjemy ok. 30% mniej opału) a także zdrowie (zmniejszy się  stężenie zanieczyszczenia powietrza).


Więcej
plakat_A3-czyste-powietrze2023.jpg

Ferie w Świdnicy

6 miesięcy temu

Ferie dla uczniów z województwa dolnośląskiego rozpoczną się już 15 stycznia. I dla tych, którzy nigdzie nie wyjeżdżają, wcale nie muszą być one nudne, bo przygotowana została bardzo różnorodna oferta zajęć sportowych, artystycznych i edukacyjnych.

 

Specjalny program atrakcji na te dwa tygodnie przygotował Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji. Gry sportowe w hali na osiedlu Zawiszów, wodny tor przeszkód na pływalni przy ulicy Marcinkowskiego, pełen atrakcji weekend na lodowisku z akcją „Zimowy Narodowy w Trasie”. Dodatkowo w tym czasie na specjalne zajęcia zaprasza Dolnośląski Klub Curlingowy „Dzik Świdnica”, a na charytatywną ślizgawkę prowadząca Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy Fundacja „Mam Pomysł”.

Atrakcje przewidziane na lodowisku i pływalni przy ulicy Marcinkowskiego nie będą ograniczały dostępności tych obiektów. Co więcej, w okresie ferii na lubiących pływać czekać będą ogólnodostępne godziny przedpołudniowe, które zwykle rezerwowane są dla uczniów szkół. Więcej ślizgawek będzie na lodowisku. Tradycyjnie w okresie ferii funkcjonować będzie dedykowany dzieciom i młodzieży – „Karnet ferie” obejmujący aż 14 wejść w cenie 120 zł.

 

A tak przedstawia się szczegółowy program:

 

Ø Lodowisko, ul. Śląska 35

 

13-14.01 (sobota-niedziela) - Zimowy PGE Narodowy w Trasie

godz. 11.00, 12.30 – Poranki dla dzieci z PGE

godz. 14.00, 15.30 – Trening łyżwiarski dla młodzieży i dorosłych

godz. 17.00 – DISCO-lodowisko

Wstęp: bilet wstępu na lodowisko – 13/20 zł

 

14.01 (niedziela) - Charytatywna ślizgawka na Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy

godz. 8.00-10.00

Wstęp: cegiełka – 25 zł

 

16.01, 18.01, 23.01, 25.01 (wtorek, czwartek) - Ferie z curlingiem – zajęcia dla młodzieży, godz. 20.00

Wstęp: 10 zł

 

Ø Hala Zawiszów, ul. Galla Anonima 1a

 

15-19.01 oraz 22-26.01 (poniedziałek-piątek) - gry dla dzieci i młodzieży

godz. 10.00-14.00 – piłka nożna, koszykówka, siatkówka

 

Wstęp wolny.

Obowiązuje strój sportowy i zmienne obuwie.

 

Ø Pływalnia, ul. Marcinkowskiego 4-6

 

21-27.01 (niedziela-sobota) - wodny tor przeszkód – Watermania

21.01 (niedziela), godz. 10.00-18.00

22-26.01 (poniedziałek-piątek), godz. 6.00-22.00

27.01 (sobota), godz. 10.00-18.00

 

Wstęp – bilet wstępu na pływalnię – 10/14 zł

Atrakcja przeznaczona dla dzieci!

 

Harmonogram pracy obiektów sportowych ŚOSiR w okresie ferii zimowych dostępny będzie na stronie www.osir.swidnica.pl.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na niezwykłą przygodę. Dla najmłodszych czytelników przygotowano fascynujące podróże przez strony książek, tajemnicze historie żywiołów, doświadczenia i mnóstwo atrakcji.

W pierwszym tygodniu dzieci przeniosą się w świat kolorów i ferie pełne barw. Zajęcia odbywać się będą w budynku głównym biblioteki, przy ulicy Franciszkańskiej, od godz. 10.00 do godz. 13.00. A o godz. 13.15 w sali cysterskiej zapraszamy na seanse kina feryjnego.

W drugim tygodniu zaplanowano zajęcia w filiach biblioteki. „Bajkowe ferie i magiczne podróże” to propozycja filii nr 1 przy ul. Wrocławskiej 44. Na „Żywiołowe ferie w Dwójce” zapisać się można w filii nr 2 przy ul. Kozara-Słobódzkiego 19. A jeśli dzieci lubią eksperymentować, to najlepszym rozwiązaniem będzie „Zimowe laboratorium doświadczeń” w filii nr 5 przy ul. Morelowej 2A.

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona, dlatego też obowiązują zapisy. Wszystkie warsztaty są odpłatne.


Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza na spektakle, warsztaty plastyczne czy też spacery tematyczne.

Program przedstawia się następująco:


Ø 15.01.2024

Warsztaty „Maskotki z filcu”, prowadzą uczestnicy WTZ w Mokrzeszowie,

godz. 11.00, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

wstęp 10 zł

 

Ø 16.01.2024

Planszówki w Klubie Bolko

godz. 16.00–20.00, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

wstęp wolny

 

Ø 17.01.2024

Spacer familijny „Śladami Piastów w Świdnicy” prowadzi Krzysztof Dix

godz. 11.00 (zbiórka przy wejściu głównym do ŚOK, Rynek 43)

wstęp wolny, zapisy do dnia 10.01.2024 na adres: [email protected]

 

Ø 19.01.2024

Warsztaty „Portret w rysunku” prowadzi Robert Kukla

godz. 10.00, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43

wstęp wolny, zapisy do dnia 15.01.2024 na adres: [email protected]

 

Ø 21.01.2024

Kino Familijne — Spektrum Dzieciom

„Kicia Kocia mówi: Dzień Dobry!”

godz. 11.00, sala teatralna ŚOK, Rynek 43

bilet 10/15 zł

 

Ø 22.01.2024

spektakl dla dzieci „Kramik Dziadka Mikołaja” w wykonaniu Teatru Bajka

godz. 11.00, sala teatralna ŚOK, Rynek 43

bilet 10 zł

 

Ø 23.01.2024

Planszówki w Klubie Bolko

godz. 16.00-20.00, Klub Bolko, pl. Grunwaldzki 11

wstęp wolny

 

Ø 24.01.2024

Spacer familijny „Po teatrze” prowadzi Halina Szymańska

godz. 10.00, Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43

wstęp wolny, zapisy do dnia 15.01.2024 na adres: [email protected]

 

Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy zachęca dzieci do udziału w zimowisku. Podczas dwóch turnusów, czyli od 15 do 19 stycznia oraz od 22 do 26 stycznia w godzinach od 8.00 do 15.00 przygotowano dla najmłodszych świdniczan atrakcyjne wyjazdy, wycieczki krajoznawcze, warsztaty tematyczne, a także konkurencje rekreacyjne i sportowe. Cena turnusu to 550 zł.

 

18 i 25 stycznia MDK zaprasza także na wyjazd na sanki, co uzależnione będzie od warunków pogodowych. Cena wycieczki to 20 zł od osoby.

 

Publiczne Szkoły Podstawowe nr 2, 8 i 105 przygotowały nieodpłatne zajęcia rekreacyjno-sportowe. Szczegółowe oferty dostępne są w szkołach. Organizacja zimowego wypoczynku w placówkach oświatowych dofinansowana zostanie z budżetu miasta.

 

Więcej
ferie-2024-Miejska Biblioteka Publiczna.jpg

Sprawdzą czym świdniczanie palą w piecach

6 miesięcy temu

Świdnicki magistrat przeprowadzi minimum 100 kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych w instalacjach do tego nieprzystosowanych w odniesieniu do osób fizycznych. Ma to związek z przyjętą przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwałą w sprawie aktualizacji programu ochrony powietrza.


Kontrole na terenie miasta Świdnica rozpoczną się od 8 stycznia i będą przeprowadzane przez upoważnionych funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Do kontroli zostały wytypowane przede wszystkim nieruchomości zamieszkałe (mieszkania i domy jednorodzinne), których właściciele zgłosili w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), iż eksploatują źródła ciepła opalane węglem.


Przypomnimy, że zgodnie z uchwałą antysmogową na Dolnym Śląsku od 1 lipca 2018 roku zakazane jest spalanie następujących paliw:

Ø węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem,

Ø miału węglowego o uziarnieniu mniej niż 3 mm,

Ø mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,

Ø wilgotnego drewna, tj. o wilgotności powyżej 20%.


Ponadto uchwała antysmogowa wprowadza zakaz stosowania instalacji, w których następuje spalanie paliw (w szczególności kotłów, pieców i kominków):

Ø nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 lipca 2024 r.

Ø nie spełniających wymagań w zakresie minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających 3 i 4 klasie pod względem granicznych wartości emisji pyłu wg normy PN-EN 303-5:2012 – od dnia 1 lipca 2028 r.


- Kontrole musimy przeprowadzić ze względu na przepisy zawarte w uchwale antysmogowej przyjętej przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Będzie ona polegać na weryfikacji przestrzegania zakazów wprowadzonych tą uchwałą, wdrażania działań naprawczych oraz przestrzegania zakazu spalania odpadów. Kontrola będzie więc dotyczyła przede wszystkim wykorzystywanego źródła ciepła lub stosowanego paliwa lub popiołów paleniskowych. W przypadku podejrzenia spalania odpadów pobierane będą próbki popiołów do badania – mówi Daniela Dębek, kierownik Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Jak podkreślają urzędnicy, celem kontroli jest doprowadzenie do dostosowania użytkowanych systemów grzewczych do obowiązujących wymagań, a także do zmiany użytkowanych paliw – co w efekcie przyczyni się do poprawy jakości powietrza.


Osoba kontrolowana ma prawo żądać okazania identyfikatora/upoważnienia do kontroli od osób przeprowadzających kontrolę, a także uczestniczyć w każdym jej etapie. Kontrolowany jest uprawniony do otrzymania jednego egzemplarza protokołu kontroli oraz do podpisania protokołu. Ma on również prawo wnieść zastrzeżenia i uwagi do protokołu wraz z uzasadnieniem. Ponadto kontrolowany ma prawo odmówić podpisania protokołu, a w przypadku odmowy złożenia podpisu pod protokołem może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko prezydentowi miasta.

 

Za utrudnianie lub udaremnianie kontroli grożą konsekwencje prawne zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego, czyli kara pozbawienia wolności do lat 3.


Więcej

Urodzenia, małżeństwa, zgony. Rok 2023 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy

6 miesięcy temu

Rok 2023 przeszedł już do historii. Sprawdzamy, jak zapisał się on w statystykach świdnickiego Urzędu Stanu Cywilnego.


Urodzenia

Sporządzono 1384 akty urodzeń, tj. o 153 mniej niż w 2022 roku i o 169 mniej niż w roku 2021. Urodziło się więcej chłopców niż dziewczynek (różnica wynosi 21 i jest to dokładnie taka sama jak w 2022 roku, w 2021 roku - 93, a w 2020 roku – różnica ta wynosiła 45 na korzyść dziewczynek). Część aktów, to akty dzieci urodzonych poza granicami kraju, a zarejestrowane w Polsce - 221 (w 2022 roku – 184, w 2021 roku - 186).


Najczęściej wybieranymi przez rodziców imionami żeńskimi była Pola i Zofia. Hanna, zwyciężczyni z ubiegłego roku uplasowała się na pozycji piątej. Na drugim miejscu znalazły się Maja i Oliwia. W 2022 roku Maja także zajmowała drugą pozycję. Trzecie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, należy do Zuzanny. Następne pozycje w kolejności nadawania imion otrzymały: Julia, Hanna, Iga, Helena i Maria. Popularne wśród noworodków były również imiona: Antonina, Alicja, Emilia, Michalina, Marcelina, Laura i Klara.


Najczęściej wskazywanym imieniem męskim był Nikodem, który po raz pierwszy w 2023 roku zdobył podium. Antoni, zwycięzca z roku 2022 i 2019, zajął drugie miejsce wraz z Leonem. W dalszej kolejności: Aleksander, Jan, Filip, Mikołaj, Franciszek, Ignacy i Jakub, Adam i Marcel oraz Maksymilian i Tymoteusz.  


Rodzice nadal chętnie sięgają po imiona już zapomniane i tak nadane zostały imiona dziewczynkom: Aniela, Róża, Rozalia, Elżbieta, Ewa, Lukrecja, Dobrawa oraz Teresa. A chłopcom: Czesław, Konstanty, Ryszard, Józef, Joachim, Jerzy, Teodor, Witold, Maurycy, Gustaw, Kazimierz, Henryk, Ksawery i Cezary.


Małżeństwa i rozwody

Liczba małżeństw zawartych w ubiegłym roku na terenie miasta, gminy wiejskiej Świdnica i gminy Marcinowice wyniosła 278 (w 2022 roku - 320, w 2021 roku - 333). Zawarto zatem o 42 związki małżeńskie mniej niż w 2022 roku. 181 małżeństw zawartych zostało przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (w roku 2022- 204, a w roku 2021- 215), z czego 28 ślubów udzielono poza Urzędem Stanu Cywilnego. Natomiast ślubów wyznaniowych odbyło się 97 (w 2022 roku - 116 w 2021 roku - 118).

 

57 aktów małżeńskich wpisano do rejestru stanu cywilnego, po zawarciu małżeństwa za granicą i jest to o 19 mniej w stosunku do roku ubiegłego (w 2022 roku - 76, w 2021 roku - 62).

 

W 2023 roku do aktów małżeństw wpisano także znaczną liczbę wyroków rozwodowych –  189 (w 2022 roku - 159, w 2021 roku - 188).


Zgony

W 2023 roku zarejestrowano 1167 zgonów, tj. o 70 mniej w stosunku do roku 2022 (w 2022 roku – 1237, w 2021 roku - 1329). Ponadto, do rejestru stanu cywilnego wpisano 43 akty zgonu, które miały miejsce za granicą (w 2022 roku - 37, w 2021 roku - 36).


Jubileusze

W 2023 roku 40 par zostało odznaczonych medalami nadanymi przez Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie (w 2022 roku - 48, w 2021 roku - 40). Wśród jubilatów jedna para uczciła 65 rocznicę pożycia małżeńskiego, cztery pary świętowały 60 rocznicę ślubu – diamentowe gody, a kolejne cztery pary celebrowały swoje szmaragdowe gody, czyli 55 lat małżeństwa.

 


Więcej
grafika_USC_2023.jpg

Chłopaki ze Świdnicy przeciwko przemocy wobec dziewczyn

6 miesięcy temu

Świdnica co roku aktywnie włącza się w kampanię „Białej wstążki” - jest to największa na świecie kampania społeczna mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet.

Mężczyźni przypinają do swoich ubrań białą wstążkę, zobowiązując się w ten sposób, że nigdy nie będą stosowali ani akceptowali wobec nich przemocy.

W tym roku w Świdnicy oprócz białych wstążek, mężczyźni nosić będą niebieskie skarpetki z napisem: „Kocham, lubię, szanuję, nie biję”. 

 

- Jeśli chcesz dołączyć do grupy chłopaków, którzy noszą się na czasie, zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy, po wyjątkowe skarpety. Jeśli nie będzie padał deszcz, można je będzie zdjąć z PoMocnej choinki, będziemy je zawieszać codziennie o godz. 8.00 i 15.00. A jeśli będzie deszczowa pogoda, to zapraszamy do holu ośrodka przy ul. Franciszkańskiej 7 – mówi Violetta Kalin, dyrektor MOPS w Świdnicy.

 

Zachęcamy także do zrobienia zdjęć i filmików ze świdnickimi skarpetami, które można następnie opublikować na Facebooku PoMocna Świdnica w komentarzach pod filmikiem dotyczącym akcji.

Więcej
Chłopaki ze Świdnicy przeciwko przemocy wobec dziewczyn.jpg

Prawie 4 miliony złotych na inwestycje w oświetlenie drogowe w Świdnicy

7 miesięcy temu

2435 starych, energochłonnych opraw zastąpionych zostanie nowymi ledowymi. Na wymianę źródeł światła w lampach oświetlenia miejskiego Świdnica otrzyma 3 701 200 zł w ramach dziewiątej edycji Programu Inwestycji Strategicznych - „Rozświetlamy Polskę”. To jedno z najwyższych przyznanych dofinansowań.


- Dobrze oświetlone drogi i chodniki zwiększą widoczność i bezpieczeństwo. Zmiana oświetlenia na ledowe przełoży się także na oszczędności dla budżetu miasta i pozytywnie wpłynie na środowisko – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.


W Świdnicy ponad 60% punktów oświetlenia miejskiego wyposażonych jest w nieenergooszczędne oprawy, głównie sodowe. Stan techniczny samych opraw wpływa na niedostateczne doświetlenie dróg publicznych i przestrzeni miejskich, a przy tym generuje duże koszty zużycia energii i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Oprawy są wyeksploatowane o znacznym zużyciu technicznym. Dzięki przeprowadzonej modernizacji system oświetlenia zostanie w znacznej części ujednolicony, co wpłynie na konserwację i eksploatację, a tym samym obniży koszty utrzymania. Całość realizacji przyczyni się do poprawy jakości oświetlenia miejskiego oraz bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej.


Inwestycja zostanie przeprowadzona na podstawie wykonanego w grudniu 2022 roku audytu energetycznego oświetlenia. Przewidywany termin jej zakończenia to kwiecień 2025 roku. Przyznane dofinansowanie wynosi 80 procent wartości zadania, wkład własny samorządu to 20 procent.


W powiecie świdnickim dofinansowanie otrzymały także gminy: Dobromierz, Jaworzyna Śląska, Marcinowice, Strzegom i Żarów.


Więcej
dofinansowanie_oświetlenie.jpg

Akcja zima w Świdnicy

7 miesięcy temu

W Świdnicy ruszyła akcja zima. Odpowiedzialnym za utrzymanie przejezdności na drogach w mieście jest Farma Miejska, do której należy zgłaszać trudne sytuacje dotyczące warunków panujących na drogach gminnych - tel. 74 851 39 88 (całodobowy).


Za drogi powiatowe, wojewódzkie i krajowe odpowiadają ich zarządcy i do nich należy kierować wszelkie uwagi:

Ø drogi krajowe - ul. Esperantystów, ul. Zamenhofa, ul. Szarych Szeregów. Zarządca - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – tel. 222 500 115 (infolinia całodobowa)

 

Ø drogi wojewódzkie - ul. Wałbrzyska, pl. Grunwaldzki, Aleja Niepodległości, ul. Wrocławska od pl. Wolności do ul. Łącznej, ul. Łączna, ul. Przemysłowa, ul. Kopernika od Przemysłowej do Towarowej, ul. Towarowa, ul. Westerplatte  od ul. Towarowej. Zarządca - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu - tel. 71 39 17 196

 

Ø drogi powiatowe - ul. Kochanowskiego, ul. Bystrzycka, ul. Westerplatte od Bystrzyckiej do Towarowej. Zarządca - Służba Drogowa Powiatu Świdnickiego - tel. 74 66 22 920 wew. 25.


Drogowcy do swojej dyspozycji mają 11 pojazdów, które odśnieżają, zabezpieczają jezdnie przed śliskością sypiąc sól. Na ten sezon zimowy przygotowano blisko 210 ton soli drogowej oraz 100 ton piachu.


Lista ulic w Świdnicy objętych zimowym utrzymaniem w latach 2022 – 2024:

1 Maja, Aleja Brzozowa, Akacjowa, Andersa, Armii Krajowej, Bema, Bobrzańska, Boczna, Boduena (wjazd od Wałbrzyskiej), Bohaterów Getta, Bracka, Brodatego, Budowlana, Chopina, Chrobrego, Daleka, Dąbrowskiego, Dębowa, Długa, Długosza, Drzymały, Dworcowa + Plac przed Dworcem PKP, Fieldorfa, Franciszkańska, Galla Anonima (dojazd do Szkoły Podstawowej i żłobka), Garbarska, Gdyńska, Głowackiego, Główna, Grodzka, Grota-Roweckiego, Hetmańska, Husarska – do Kosynierów, Inwalidów Wojennych, Inżynierska, Jadwigi Śląskiej, Jagiellońska, Jagienki, Jałowcowa, Jana Riedla, Jarzębinowa, Jasińskiego, Jodłowa, Kazimierza Wielkiego, Kątna, Kilińskiego, Kliczkowska, Klonowa, Kolberga, Kolejowa – Centrum Przesiadkowe, Kolejowa – główny przebieg, Kołłątaja, Komorowskiego, Komunalna (Aleja Colgate), Komunardów, Konopnickiej, Kopernika (tylko gminna), Korczaka, Kosynierów, Kościelna, Kościuszki, Kotlarska, Kraszewskiego, Kraszowicka (od Bystrzyckiej do Przyjaźni), Kraszowicka (od Przyjaźni do Torowej), Kraszowicka (od Torowej do Bystrzyckiej), Krzywoustego, Księcia Bolka Świdnickiego, Księżnej Agnieszki, Kunic, Kusocińskiego, Krzywickiego-Lompy, Langiewicza, Lelewela, Leśna, Łokietka, Łukasińskiego, Łużycka, Mała, Marcinkowskiego, Mennicka, Metalowców, Miarki (wjazd), Mickiewicza, Mieszka I, Miłego Dnia, Muzealna, Nadbrzeżna, Nauczycielska, Niecała, Odnowiciela, Ofiar Oświęcimskich, Okrężna, Okulickiego, Paderewskiego, Pańska, Parking Starostwo, Parking Urzędu Miasta, Parking USC, Parkowa (od Saperów do granicy ogródków działkowych), Pileckiego, Pionierów Ziemi Świdnickiej, Plac Grunwaldzki, Plac Jana Pawła II (w tym parking przed Katedrą), Plac Kombatantów (jezdnia i miejsca postojowe), Plac Św. Małgorzaty, Plac Piłsudskiego, Plater, Pobożnego, Podchorążych, Podmiejska, Pogodna, Polna Droga, Prądzyńskiego, Przedwiośnie, Przyjaźni, Pułaskiego, Reja, Rolnicza, Równa, Różana, Rycerska, Rynek, Rzeźnicza, Saperów, Serbska, Sikorskiego, Siostrzana, Skłodowskiej-Curie, Słobódzkiego, Słowackiego, Słowiańska, Sowińskiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Sprzymierzeńców, Stalowa, Staszica i Lompy (od Zachodniej do Krzywickiego), Stęczyńskiego, Strzegomska, Strzelińska, Sudecka, Sybiraków, Szpitalna, Szymanowskiego, Śląska, Ślężańska, Śmiałego, Środkowa, Teatralna, Tołstoja, Traugutta, Trybunalska, Trzeboszańska, Ułańska, Waryńskiego, Webera, Wesoła, Westerplatte (od Placu Wolności do Bystrzyckiej), Willowa, Witosa, Wodna, Wokulskiego, Wrocławska (od Łącznej do Szarych Szeregów), Wróblewskiego, Wrzosowa, Wschodnia, Wyspiańskiego, Wyszyńskiego, Zacisze, Zamkowa, Ząbka, Zielona, Zmorskiego, Zwierzyniecka, Zygmuntowska, Żeromskiego.


Wykaz obejmuje ulice z I oraz II wariantu odśnieżania ujęte w zimowym utrzymaniu dróg (ZUD). Priorytetem przy odśnieżaniu są główne ciągi komunikacyjne, skrzyżowania, niebezpieczne zakręty oraz ulice charakteryzujące się nachyleniem jezdni. Wariant II jest wprowadzany, jeżeli przewidywane warunki atmosferyczne mają spowodować długotrwałe zaleganie śniegu lub oblodzenie.


Zgłoszenia dotyczące wyjątkowo trudnych warunków na drogach, które nie są objęte stałą akcją odśnieżania należy kierować do Straży Miejskiej (tel. alarmowy 986, 74/ 851 28 88), która regularnie będzie weryfikować zasadność otrzymanych zgłoszeń. Jeżeli zostanie ono uznane za zasadne, wówczas wykonawca zostanie poinformowany o konieczności podjęcia interwencji w wyznaczonych miejscach – wariant III w ZUD.


Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

• za zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych, drogi osiedlowe, zakładowe, place przed dworcami kolejowymi i autobusowym odpowiedzialni są zarządcy, właściciele terenu;

• za usuwanie śniegu i likwidowanie śliskości na chodnikach odpowiedzialni są właściciele przyległych nieruchomości.


Więcej
Akcja zima w Świdnicy.jpg

Chcesz wybudować dom w Świdnicy? Miasto sprzedaje działki budowlane

7 miesięcy temu

W jesiennej ofercie inwestycyjnej Świdnicy znalazło się pięć działek pod budownictwo jednorodzinne wolnostojące oraz w zabudowie szeregowej i mieszkaniowo-usługowej. Są to działki budowlane przy ul. Klimatycznej na Osiedlu Pogodnym.


Atrakcyjne grunty będą przedmiotem przetargów zaplanowanych w grudniu. Pod młotek pójdzie pierwsze 5 działek o powierzchni od 796 mkw. do 4406 mkw. Tereny położone są w zasięgu podstawowych sieci infrastruktury technicznej: wodno-kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej.


Ceny wywoławcze działek budowlanych:

Ø działka nr 77/6 o pow. 0,0820 ha – 221 000,00 zł

Ø działka nr 77/5 o pow. 0,0796 ha – 215 000,00 zł

Ø działka nr 77/4 o pow. 0,0816 ha – 220 000,00 zł

Ø działka nr 79/21 o pow. 0,4406 ha – 1 300 000,00 zł

Ø działka nr 77/7 o pow. 0,4305 ha – 1 150 000,00 zł.


Na Osiedlu Pogodnym miasto posiada jeszcze 30 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wolnostojącą. W przyszłym roku wystawione zostaną na sprzedać kolejne nieruchomości.


Przypomnijmy, że blisko 20 milionów złotych trafi do Świdnicy na poprawę infrastruktury drogowej, czyli m.in. na budowę dróg Osiedla Pogodnego, w tym na ulicę Klimatyczną. Środki pochodzą z siódmej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Planuje się budowę jezdni, chodników, zatok postojowych oraz zjazdów z pełnym uzbrojeniem technicznym, czyli kanalizacją deszczową i oświetleniem.


Przetargi odbędą się 5 i 12 grudnia br. w sali narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 47. Szczegółowe informacje o ich warunkach można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasto Świdnica w zakładce: sprzedaż i dzierżawa nieruchomości. Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pod nr tel. 74/856 29 59 lub 74/856 28 84.


Więcej
Osiedle Pogodne Świdnica.jpg

Świdnica w świątecznej odsłonie

7 miesięcy temu

W Świdnicy już wkrótce będzie można poczuć klimat Świąt Bożego Narodzenia. W mieście rozpoczął się montaż świątecznego oświetlenia. Na początku grudnia place, skwery i ulice oświetlą świąteczne iluminacje. W tym roku pojawi się około 160 dekoracji słupowych.


Bożonarodzeniowe ozdoby umieszczone zostaną w różnych częściach miasta, m.in. w Rynku oraz przy ulicy Grodzkiej, Kotlarskiej, Długiej, Kazimierza Pułaskiego, Franciszkańskiej i Łukowej.

Udekorowane zostaną fontanny na skwerze przy ul. Wałowej, na placu św. Małgorzaty, przy al. Niepodległości, a także w Ogrodzie Różanym i Parku Młodzieżowym. Przy ul. Łukowej stanie anioł, przy którym chętnie fotografują się świdniczanie. 


Bożonarodzeniowe choinki rozstawione zostaną w Rynku, na placu Jana Pawła II i na placu Wolności. Lampkami udekorowana będzie również choinka rosnąca na placu Grunwaldzkim.


Ozdoby słupowe zostaną zamontowane na pl. Grunwaldzkim, pl. św. Małgorzaty, pl. Wolności oraz na ulicach: Bohaterów Getta, Bolesława Chrobrego, Ofiar Oświęcimskich, Stefana Żeromskiego, Henryka Pobożnego, Emilii Plater, 1 Maja i na Rondzie Orląt Lwowskich.


Świąteczne dekoracje pojawią się już niedługo w witrynach sklepowych, a także na balkonach i przed domami. Przypominamy, że tradycyjnie te najpiękniejsze zostaną nagrodzone w konkursie na najładniej przystrojony i oświetlony dom oraz balkon. 


Więcej
Świdnica w świątecznej odsłonie.jpg

Narodowe Święto Niepodległości

8 miesięcy temu

Z okazji zbliżającej się 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, świdnickie miejskie jednostki kulturalne przygotowały szereg atrakcji zarówno dla młodszych, jak i nieco starszych świdniczan. Zapraszamy do wspólnego świętowania i udziału w wydarzeniach.

 

11 listopada 2023:

godz. 9.00

Msza Święta w intencji Ojczyzny celebrowana przez Biskupa Świdnickiego Marka Mendyka

Miejsce: Katedra Świdnicka, pl. św. Jana Pawła II

 

godz. 10.30

Manifestacja patriotyczna

-przemówienie okolicznościowe Prezydenta Miasta Świdnicy

-rekonstrukcja historyczna przygotowana przez Świdnickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznych oraz występ Chóru III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie

Miejsce: Rynek (boczne wejście do ŚOK)

 

godz. 11.30 – 11.45

Złożenie wieńca od mieszkańców pod Pomnikiem Zwycięstwa na pl. Grunwaldzkim

 

godz.12.00 – 13.00

15. Bieg Niepodległości – Świdnica 2023

Start o godz. 12.00

Zgłoszenia od godz. 11.00 w Rynku (medal dla pierwszych 1200 zgłoszonych)

Miejsce: Rynek

Organizator: Świdnicki Ośrodek Sportu i Rekreacji

 

godz.14.00

Zasadzenie symbolicznych drzew

w celu upamiętnienia faktu przyznania tytułów Honorowy Obywatel Miasta Świdnicy i Zasłużony dla Miasta Świdnicy

Miejsce: Aleja Goplany

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej "NIE RZUCIM ZIEMI

SKĄD NASZ RÓD”

termin: eliminacje 02.11.2023 r. godz. 10.00 - szkoły podstawowe – klasy IV - VI,

03.11.2023 r. godz. 10.00 – szkoły podstawowe klasy VII – VIII, szkoły zawodowe i średnie.

miejsce: Klub Bolko" Świdnickiego Ośrodka Kultury Pl. Grunwaldzki 11

Finał 08.11.2023 r. godz. 11.00 sala teatralna Ś.O.K

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

 

Poznajemy Polskę

Cykl spotkań tematycznych o Polsce dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 6.

Obowiązują zapisy: 74 640 09 51

termin: listopad

miejsce: Filia nr 1, ul. Wrocławska 44

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

 

Literacko Patriotycznie - konkurs

„Nie pytaj mnie, co ciągle widzę w niej,

Nie pytaj mnie, dlaczego w innej nie,

Nie pytaj mnie, dlaczego ciągle chcę,

Zasypiać w niej i budzić się”

Konkurs literacki, w którym uczestnicy mają za zadanie, nawiązując do utworu Grzegorza Ciechowskiego „Nie pytaj o Polskę”, odpowiedzieć, o co zapytaliby Polskę?

Konkurs ma charakter otwarty.

terminy:

– ogłoszenie konkursu: 9 października 2023 r.

– termin składania prac: do 3 listopada 2023 r.

– rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród: 10 listopada 2023 r.

– teksty w formacie: jedna strona A4, czcionka Times New Roman 12 należy przesłać na adres mailowy biblioteki: [email protected]

miejsce: wręczenie nagród, 10 listopada 2023 r., na skwerze z dzikami, ul. Franciszkańska 18

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna


Nasza paczka i niepodległość

Zajęcia tematyczne dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych.

Obowiązują zapisy: 74 640 09 50

termin: 6-9 listopada

miejsce: Filia nr 2, ul. Kozara-Słobódzkiego 19/01

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna


Barwy narodowe i niepodległość

Cykl lekcji bibliotecznych o barwach narodowych i o tym, co to znaczy niepodległość dla uczniów Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej "Caritas Diecezji Świdnickiej".

Obowiązują zapisy: 74 852 46 22

termin: 6-9 listopada

miejsce: Filia nr 5, ul. Morelowa 2A

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna


Niepodległościowe granie

Cykl warsztatów tematycznych z kodowania w duchu STEM dla uczniów szkół podstawowych. Obowiązują zapisy: 74 640 09 37

termin: 6-9 listopada

miejsce: Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism, ul. Franciszkańska 18

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna

 

Wystawa zewnętrzna „Tak powstała Niepodległa”

termin: 9 listopada 2023

miejsce: Rynek

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

 

Wystawa Plastyczna „BARWY NIEPODLEGŁOŚCI”

termin: 9 listopada 2023 r. godz. 16.30 - wernisaż

miejsce: hol Klubu Bolko pl. Grunwaldzki 11

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

 

Śpiewanki Patriotyczne

termin: 9 listopada 2023 godz. 17.00

miejsce: Klub Bolko pl. Grunwaldzki 11

Organizator: Świdnickie Stowarzyszenie Patriotyczne, Młodzieżowy Dom Kultury w Świdnicy

 

Festiwal Bachowski Świdnica | Epizod jesienny

Marcin Masecki fortepian

termin: 10 listopada 2023, godz. 19:00

miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43

bilety: 50/60 zł

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

 

XIII Turniej Szachowy o Szablę Piłsudskiego

termin: 11.11.2023 r. w godz. 9.00 - 16.00

miejsce: Hala Sportowa OSiR ul. Galla Anonima 1

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

 

Koncert „Po prostu żyj” – Akademia Rozwoju Talentów

termin: 11 listopada 2023, godz. 17.00

miejsce: sala teatralna ŚOK, Rynek 43

Bilety: 20 zł

Organizator: Świdnicki Ośrodek Kultury

 

"XIV Rajd Niepodległości Szlakiem Zamków Piastowskich"

trasa: Siedlęcin – Zamek Wleń

termin: 12.11.2023 r., wyjazd ul. Nauczycielska 2 - godz. 7.00

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury

 

Wystawa czasowa „Dorothea von Philipsborn. Między tradycją a modernizmem”

termin: 14.10.2023 – 03.12.2023

miejsce: Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37

wt –pt. 10:00 – 16:00, sb – nd 11:00 – 17:00

Bilety: N – 10 zł, U – 6 zł, w piątki wstęp wolny

Organizator: Muzeum Dawnego Kupiectwa

 

Więcej
plakat_11listopada 2023.jpg

Bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich

8 miesięcy temu8 miesięcy temu

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnej informacji o Funduszach Europejskich w ramach organizowanego w Świdnicy Mobilnego Punktu Informacyjnego.


W trakcie dyżuru konsultant udzieli zainteresowanym informacji na temat aktualnych i przyszłych możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich, w tym zasad i procedur ubiegania się o dotacje. W trakcie konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. czy planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do unijnego wsparcia. Aktualny zakres projektów unijnych to m.in. środki na rozpoczęcie lub rozwój własnej działalności gospodarczej. Zainteresowani dowiedzą się do jakich instytucji należy się zgłaszać w przypadku ubiegania się o dofinansowanie. 

Z konsultacji mogą skorzystać wszystkie osoby zainteresowane tematyką Funduszy Europejskich.

 

Mobilny Punkt Informacyjny będzie funkcjonował w czwartek, 9 listopada w Urzędzie Miejskim w Świdnicy (ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica), w godz. 09.00 – 14.00, pokój 104.

Konsultacje są bezpłatne. Zapraszamy do udziału.


Więcej
Zapytaj o Fundusze Europejskie.png

Program „Ciepłe Mieszkanie” - wypełnij ankietę

8 miesięcy temu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił drugi nabór wniosków w programie „Ciepłe Mieszkanie”. Osoby zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety, która pomoże określić skalę zapotrzebowania na wymianę źródeł ciepła wśród mieszkańców budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Świdnicy.


Ankietę należy wypełnić do 30 listopada 2023 r. poprzez formularz on-line https://forms.gle/dXQfzSCviyX46e7TA

lub wypełnioną przekazać:za pośrednictwem poczty elektronicznej (skan lub wypełniony formularz) na adres: [email protected],

osobiście w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica (pokój 1A, 317 oraz 318).


Ankieta do pobrania - wspólnoty / mieszkania

Druga edycja Programu „Ciepłe Mieszkanie” skierowana jest do właścicieli mieszkań, najemców lokali komunalnych oraz małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali).

W ramach programu mogą zostać dofinansowane inwestycje polegające na wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne oraz szeroko rozumiana termomodernizacja nieruchomości.


Druga edycja Programu „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Miasta Świdnica realizowana będzie pod warunkiem pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.


Z regulaminem i informacjami na temat programu można zapoznać się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/program-cieple-mieszkanie-ii-nabor-dla-gmin-2023/


W razie pytań zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Świdnicy, pokój 317 i 318, tel. 74 856 28 80, 74 856 29 91, 74 856 29 92.

Więcej
1.png

Kolejne dwa podwórka po rewitalizacji

8 miesięcy temu

Nowe miejsca wypoczynku dla mieszkańców, ławeczki dla seniorów, równe nowe chodniki, dodatkowe oświetlenie i nowoczesne miejsca zbiórki odpadów, a to wszystko obsadzone zielenią. Tak wyglądają po remoncie kolejne dwa świdnickie podwórka w centrum miasta, czyli w kwartałach pomiędzy ulicami: Grodzką a Kotlarska oraz Franciszkańską - Grodzką – Marii Konopnickiej.


- Kolejnym dwóm podwórkom przywróciliśmy ich funkcjonalność. Zastosowaliśmy nowoczesne rozwiązania, nie naruszając historycznego charakteru przestrzeni. Rewitalizacja miejskich terenów poprawia jakość życia mieszkańców, nie tylko tych zamieszkujących w pobliżu. To także poprawa wizerunku turystycznego miasta. Proszę, aby wszyscy czuli się więc współgospodarzami, a więc także współodpowiedzialnymi za te naprawdę piękne miejsca – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.

Na podwórkach wybudowane zostały nowe instalacje elektryczne, sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie uliczne. Pojawiły się elementy małej architektury, czyli kosze na odpady, ławki, słupki uliczne, stojaki rowerowe i trejaże. Powstały nowe miejsca parkingowe.

 

W kwartale ulic: Franciszkańska - Grodzka – Konopnickiej zamontowano pierwsze w Świdnicy miejsca gromadzenia odpadów z zielonym dachem porośniętym mchem i sukulentami. Zielone dachy chłodzą i nawilżają powietrze. Podnoszą jego jakość poprzez wiązanie pyłów i toksycznych związków chemicznych. Kolejnym zastosowanym tam elementem zielono-niebieskiej architektury są dwa podziemne zbiorniki, każdy o pojemności 12 tysięcy litrów wody. Zamontowano w nich pompy, które wraz z systemem zraszania służyć będą do nawadniania roślinności. Dzięki czujnikom wilgotności gleby, gdy podłoże będzie zbyt suche, uruchomią się pompy zasilające.  

 

W przęśle muru przy ul. Franciszkańskiej zamontowano i wyeksponowano średniowieczną płytę nagrobną burmistrza Świdnicy, który sprawował urząd w XIV wieku. Gotyckie epitafium odnalezione zostało w 2019 roku na podwórku kamienicy przy ul. Grodzkiej 18.

 

Na terenie parkingu, za budynkiem przy ulicy Franciszkańskiej 7 powstało lapidarium, czyli miejsce prezentacji kamiennych elementów architektonicznych pozyskanych w trakcie nadzoru archeologicznego przy prowadzonej rewitalizacji.

 

Od strony ulicy Kotlarskiej  wybudowano nową bramę oddzielająca podwórko od staromiejskiej zabudowy tej ulicy. Na jednej ze ścian kamienicy przy ulicy Kotlarskiej 14 wyeksponowano relikt średniowiecznej synagogi.

 

Całość dopełniły liczne nasadzenia nowej zieleni – traw, bylin, krzewów ozdobnych i drzew, które uzupełniły roślinność już tam istniejącą. Posadzono m.in.: rozplenice, miskanty, kostrzewy, lawendy, długo kwitnące hortensje, róże płożące, tamaryszki, trzmieliny i berberysy. Trejaże służą za podporę dla bluszczy, milinu amerykańskiego oraz ozdobnej i owocodajnej aktinidii ostrolistnej. Pojawiły się również dekoracyjne odmiany drzew – wiśnie ozdobne oraz klony kuliste o zielonych i bordowych liściach.

Przypomnijmy, że miasto na realizację tej inwestycji otrzymało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4 milionów 950 tysięcy złotych, natomiast 3 miliony 710 tysięcy złotych dofinansowania pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Koszt prac to ponad 10 milionów złotych. Wykonawcą zadania była wyłoniona w drodze przetargu firma HYPMAR z Modlęcina.

Miasto, które od lat bardzo systematycznie czyni nakłady na rewitalizację obszarów i budynków w zabytkowym centrum, nadal aplikować będzie o środki rządowe i unijne, które pozwolą na „odzyskanie” kolejnych przestrzeni.


Więcej
Podwórko Grodzka - Kotlarska.jpg

Rozpoczynają się zapisy na Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy

8 miesięcy temu

Jarmark Bożonarodzeniowy kolejny raz ozdobi Rynek. Rozpoczęły się także przygotowania do Świdnickiej Kolędy. Od 14 do 22 grudnia będzie można odwiedzić świąteczne stragany pełne rękodzieła, wyrobów artystycznych, rzemiosła, kulinarnych przysmaków i aromatycznych napojów. Już od jutra zapraszamy wystawców do rezerwacji miejsc.

 

Przygotowanych zostanie 35 domków wystawienniczych. W tym roku organizatorem Jarmarku nie będzie Świdnicki Ośrodek Kultury, tylko firma  P.H.U. JULKAR Dariusz Gliszczyński z Wrocławia. Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie od wtorku, 24 października, pod numerem: 731 827 214. O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

A o tym, co jeszcze oprócz Jarmarku Bożonarodzeniowego zaplanowano w ramach Świdnickiej Kolędy, poinformujemy w drugiej połowie listopada. Zachęcamy do śledzenia Facebooka - Świdnicka Kolęda, Jarmark Bożonarodzeniowy oraz Świdnica rynek z tradycjami.


Więcej
Świdnicki Jarmark Bożonarodzeniowy.jpg

Darmowa komunikacja miejska w Świdnicy w dniu wyborów parlamentarnych

9 miesięcy temu8 miesięcy temu

15 października, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu w autobusach świdnickiej komunikacji miejskiej nie trzeba będzie kasować biletów. Przejazdy będą za darmo. To inicjatywa prezydent Świdnicy, Beaty Moskal – Słaniewskiej. W piątek, 29 września świdniccy radni poparli ją jednomyślnie.

Udogodnienie będzie obowiązywać nie tylko 15 października, ale również w przyszłości podczas wyborów prezydenckich, parlamentarnych oraz samorządowych. Każdy pasażer będzie mógł skorzystać z bezpłatnych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

- Będzie to duże ułatwienie dla tych osób, które mają problem z dostaniem się do komisji wyborczej. Robimy to dlatego, żeby frekwencja w wyborach była jak najwyższa, a mieszkańcy aktywnie wzięli udział w wyborach – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.


Więcej
Autobus MPK Świdnica.jpg

Ankieta dotycząca Planu Zrównoważonej Mobilności Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego nadal dostępna!

10 miesięcy temu

Gminy Aglomeracji Wałbrzyskiej tworzą Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Planem objęte zostaną gminy: Boguszów–Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jaworzyna Śląska, Jedlina-Zdrój, Jawor, Miasto Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Lubawka, Marcinowice, Mieroszów, Mściwojów, Miasto Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Paszowice, Radków, Stare Bogaczowice, Strzegom, Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Świebodzice, Szczawno–Zdrój, Walim, Wałbrzych, Wądroże Wielkie, Żarów wchodzące w skład Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego.  


Dokument będzie odpowiedzią na problemy i potrzeby mieszkańców regionu w zakresie sytuacji komunikacyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Zaproponowane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej działania zostaną dostosowane do istniejącej infrastruktury komunikacyjnej oraz pozwolą na określenie kierunku zmian, które polepszą codzienne funkcjonowanie mieszkańców aglomeracji.

W tworzeniu dokumentu będzie ważny każdy głos, w związku z czym zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie, która dostępna jest pod poniższym linkiem: https://www.survio.com/survey/d/X4F7A4P3U5R5B5Q3N.


Możliwość udzielenia odpowiedzi ankietowej otwarta jest do 15.09.2023 r.


Wykonawcą dokumentu jest firma Cpoint Sp. z o.o., w razie pytań lub chęci wyrażenia opinii prosimy o kontakt z jej przedstawicielami pod adresem [email protected].

Więcej
Grafika Plan Zrównoważonej Mobilności.png

Wrócił ruch dwukierunkowy na alei Niepodległości

10 miesięcy temu

W piątek, 25 sierpnia rozpoczęły się pierwsze odbiory na wyremontowanym odcinku al. Niepodległości. Przy udziale wykonawcy, zamawiającego oraz zarządcy drogi dokonano kontroli oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Przywrócony został ruch dwukierunkowy. W kolejnych dniach będą odbierane poszczególne elementy pasa drogowego, na koniec zaplanowano odbiór konserwatorski.

 

Przypomnijmy, że ulica wyposażona została w nowe oświetlenie drogowe, kanalizację deszczową, chodniki oraz zatokę postojową, a istniejąca konstrukcja jezdni została wzmocniona i zamieniona na asfaltobetonową. Niezwykle ważnym elementem jest również zieleń uliczna, która nawiązuje do uwarunkowań historycznych.

 

Wykonawcą prac była firma HYPMAR z Modlęcina. Koszt zadania to 6 750 000 zł. Zgodnie z umową roboty drogowe miały zakończyć się 31 październik tego roku. Warunki atmosferyczne pozwoliły jednak na skrócenie terminu realizacji tej inwestycji.


Więcej
Al. Niepodległości.jpg

Nowe mieszkania komunalne dla świdniczan

10 miesięcy temu

W pierwszej połowie września, o prawie miesiąc wcześniej niż planowano, oddany zostanie do użytku nowy czterokondygnacyjny budynek komunalny przy ul. Świętego Brata Alberta 4 w Świdnicy.  

 

Powstało 25 lokali mieszkalnych jedno, dwu i trzypokojowych z przynależnymi komórkami lokatorskimi. Trzy z nich przystosowane są do zamieszkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przygotowano również 40 miejsc parkingowych, w tym 2 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych. Powierzchnia całkowita budynku wynosi 2465,40 m2

 

- Zapewnienie oferty nowych mieszkań dla świdniczan jest dla mnie szczególnie ważne, przyczynia się bowiem do podniesienia komfortu życia w mieście oraz bezpośrednio wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Ich budowa to zadanie samorządów. Ale bez wsparcia rządowego to niemożliwe. Świdnica korzysta w tej sferze z programów Banku Gospodarstwa Krajowego. Nie ma ważniejszej potrzeby niż zapewnienie dobrego lokum dla mieszkańców – mówi prezydent Świdnicy, Beata Moskal – Słaniewska.

 

O przydział mieszkania w pierwszej kolejności starać się będą mogły osoby umieszczone na listach mieszkalnych, zamian i wykwaterowań. Wnioski mogą także składać obecni najemcy mieszkań komunalnych, którzy posiadają udokumentowane dochody - spełniają kryteria określone w uchwale Rady Miejskiej nr LII/527/23, czyli dochód na osobę wynosić musi od 1586,53 zł do 4442,30 zł. Osoby te nie mogą posiadać zaległości czynszowych. W zamian za możliwość otrzymania nowego lokalu najemcy będą musieli przekazać gminie obecnie zajmowane mieszkanie. Podstawowa stawka czynszu w nowych mieszkaniach komunalnych wynosi 11,95 zł/ m2 od której liczone są zwyżki 10% lub 15% w zależności od kondygnacji i standardu budynku.    

 

Rekrutację prowadzi Wydział Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Szczegółowe informacje udzielane są pod nr tel. 74/856 28 77 lub 74/856 29 54 lub bezpośrednio w wydziale w pokoju 221. Prosimy o kontakt do końca sierpnia.

 

Przypomnijmy, że miasto na realizację inwestycji pozyskało 4 miliony 380 tysięcy złotych z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.

 

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlane Mirosław Wierzyk ze Świdnicy. Koszt prac to ponad 9 milionów złotych.


Więcej
Nowe mieszkania komunalne dla świdniczan.jpg

Biuro Strefy Płatnego Parkowania czynne dłużej

10 miesięcy temu

Od dzisiaj wprowadzona została zmiana godzin pracy Biura Strefy Płatnego Parkowania w Świdnicy. Będzie ono czynne dłużej, czyli do godz. 17.00 w określone dni tygodnia. W sierpniu będą to środy, czyli 23 i 30. Natomiast we wrześniu i październiku – wtorki i czwartki. W pozostałe dni Biuro czynne jest do godz. 15.30.

- Przez ten okres monitorowana będzie liczba petentów przychodzących do naszej siedziby po godzinie 15.30 i na tej podstawie dokonamy optymalizacji godzin pracy w dalszej perspektywie – mówi Jowita Mazur, kierownik Biura Strefy Płatnego Parkowania.

Przypomnijmy, że w nowych parkomatach została uruchomiona możliwość dopłaty do biletu przedłużającej jego ważność, a także zapłaty za wezwanie do uiszczenia opłaty dodatkowej, bez konieczności osobistej wizyty w BSPP.

Biuro mieści się przy ul. Dworcowej 8. Dane kontaktowe: kierownik biura: tel. (74) 856 29 80, kasy: (74) 856 29 81, (74) 856 29 82, e-mail: [email protected].

Więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące Programu “Czyste Powietrze”

10 miesięcy temu

Prezydent Miasta Świdnica serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym Programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w środę, 6 września br. o godzinie 16:00 w Urzędzie Miejskim w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49, w sali 104.

To program rządowy, skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Celem spotkania jest przybliżenie podstawowych założeń programu oraz przekazanie informacji związanych z uzyskaniem dofinansowania na:


 • wymianę nieefektywnego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowoczesne źródło ogrzewania,
 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • termomodernizację budynku (ocieplenie przegród budowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej),
 • kompleksową termomodernizację,
 • wentylację mechaniczną,
 • audyt, dokument podsumowujący audyt energetyczny
 • mikroinstalację fotowoltaiczną (w połączeniu z wymianą źródła ciepła)

W spotkaniu uczestniczyć będzie doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, który poza omówieniem zasad ww. programu odpowie na wszelkie pytania.

Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa do 1 września br. na adres e-mail: [email protected] lub telefonicznie: 74 856 28 80.

Więcej informacji o programie na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Więcej
Czyste powietrze logo.png

Program "Ciepłe Mieszkanie"

10 miesięcy temu

Zachęcamy do skorzystania z dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.


Częściowy zwrot kosztów można otrzymać za: • likwidację wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • zakup i montaż nowego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (np. kocioł gazowy kondensacyjny, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne, kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie)
 • podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane: • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i/lub ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), instalacji gazowej od przyłącza gazowego/zbiornika na gaz do kotła;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, spełniające poniższe warunki: • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym
 • posiadasz środki finansowe na pokrycie realizowanej inwestycji
 • twój roczny dochód nie przekracza 120 000 zł

zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 74 856 28 80 lub osobistej wizyty w Urzędzie Miejskim w Biurze Ochrony Środowiska (pokój 317), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30.

Więcej
Ciepłe Mieszkanie_logo.jpg

Program „Czyste Powietrze”

10 miesięcy temu

Jesteś właścicielem/współwłaścicielem domu jednorodzinnego na terenie Świdnicy? Twój dochód roczny nie przekracza 135 000 zł brutto? Nadal posiadasz stary piec na węgiel lub masz już ekologiczne źródło ciepła ale rozważasz kompleksową termomodernizację swojego domu lub wymianę stolarki okiennej/ drzwiowej w tym bramy garażowej? Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco na powyższe pytania ta informacja jest dla Ciebie!

W ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać wsparcie finansowe na:


 • wymianę nieefektywnego źródła ciepła (kotła węglowego) na ekologiczne, spełniające wymagania programu,
 • modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
 • ocieplenie przegród budowlanych (ściany/dach/stropodach),
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w tym bramy garażowej,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną (w połączeniu z wymianą źródła ciepła),
 • wentylację mechaniczną (rekuperacja),
 • kompleksową termomodernizację budynku.


Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Programie „Czyste Powietrze” zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Świdnicy, gdzie utworzony został punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym można uzyskać szczegółowe informacje na temat Programu.

Punkt konsultacyjny znajduje się w pokoju 317 (3 piętro) i obsługiwany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Mieszkańców Świdnicy, zainteresowanych wzięciem udziału w programie, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia wizyty, pod numerem telefonu: 74/ 856 28 80.

Informacje także na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/.

Więcej
Czyste powietrze logo.png