Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaOgłoszenia - urząd
Urząd Miejski w Świdnicy - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Przeglądasz wpisy z kategorii urząd

Wnioski o udostępnienie miejsc do handlu zniczami i kwiatami

10 miesięcy temu

Wnioski w sprawie udostępnienia miejsc do handlu zniczami i kwiatami, w dniach 27.10.2023r. - 02.11.2023r. na terenie Świdnicy przy alei Brzozowej, ul. Łukasińskiego oraz ul. Słowiańskiej można składać do dnia 29 września 2023r. w pok. nr 1 Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Po upływie tego terminu wnioski nie będą przyjmowane. Niedopuszczalna jest zmiana we wnioskach już złożonych, a wnioski niekompletne nie będą uwzględnione w losowaniu. Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek uczestnictwa w losowaniu przy jednym cmentarzu.


Wniosek winien zawierać:


  1. Imię i nazwisko wnioskodawcy, siedzibę, datę sporządzenia wniosku, numer telefonu.
  2. Wskazanie miejsca oraz terminu prowadzenia handlu.


Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:


  1. W przypadku producentów kwiatów – decyzję o wymiarze podatku rolnego wraz z dowodem opłaty.
  2. W przypadku osób fizycznych i prawnych – aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z płatnościami.
  3. Oświadczenie, że wnioskodawca nie zalega z płatnościami wobec Gminy, ZUS lub KRUS.


Losowanie miejsc do handlu odbędzie się w dniu 6 października 2023r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Świdnicy.


Więcej
cmentarz.jpg