Ta strona wymaga JavaScript do poprawnego działaniaZapoznaj się z raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok
Urząd Miejski w Świdnicy - w Kontakcie JST

Ogłoszenia

Zobacz najnowsze ogłoszenia z samorządu

Zapoznaj się z raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok

18 dni temu

Raport o stanie miasta to podsumowanie działań, jakie świdnicki samorząd zrealizował w poprzednim roku. Zawarte w nim informacje mówią o miejskim budżecie, pozyskanych w 2023 roku środkach zewnętrznych, inwestycjach, realizowanych programach czy strategiach. Zachęcamy mieszkańców Świdnicy do zapoznania się z tym dokumentem i do udziału w dyskusji, którą zaplanowano w trakcie obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej.


Z dokumentu można się też dowiedzieć, co miasto zrobiło w zakresie polityki społecznej, oświaty, ochrony środowiska oraz kultury, sportu i rekreacji. Raport to także ogólne informacje o samym mieście.


- Raport o Stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok przygotowany został w formie łatwo przystępnej broszury. Mieszkańcy znajdą w nim opisy najważniejszych działań podjętych w 2023 roku. A nie był to łatwy czas dla samorządów w całym kraju. W ubiegłym roku wprowadzono niekorzystne zmiany w ordynacji podatkowej, które odbiły się na kondycji finansowej wielu gmin. Nie wspominając już o rekordowo wysokich cenach za zakup energii elektrycznej czy niepewność związaną z wojną w Ukrainie  – mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy


Raport dostępny jest do pobrania ze stron Biuletynu Informacji Publicznej Miast Świdnica, w zakładce dokumenty. Papierowe wydanie można uzyskać w kancelarii (pok. 1A) Urzędu Miejskiego w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 49.


W trakcie czerwcowej sesji Rady Miejskiej odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica w której oprócz radnych głos będą mogli zabrać także mieszkańcy gminy. Jest jednak pewien warunek do spełnienia. Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do przewodniczącego Rady Miejskiej w Świdnicy.


Galeria

  • Zapoznaj się z raportem o stanie Gminy Miasto Świdnica za 2023 rok.jpg